Rechtspositie militairen en burgerdefensiemedewerkers

Voor uw gemak kunt u ook zelf nazoeken wat uw rechten zijn als militair.

Burgerlijk ambtenarenreglement defensie

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

BARD boek ODB

Algemeen militair ambtenarenreglement

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

AMAR boek ODB