17 juli, 2024

Rechtspositie militairen en burger defensiemedewerkers

Voor uw gemak kunt u ook zelf nazoeken wat uw rechten zijn als militair.

Burgerlijk ambtenarenreglement defensie (BARD)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

BARD boek ODB

Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR)

Geldend van 01-01-2018 t/m heden

AMAR boek ODB

Al 18 jaar onafhankelijk

De Onafhankelijke DefensieBond (ODB) is een vakbond die is opgericht om de collectieve en individuele belangen te behartigen van personeel (militairen en burgers) in dienst van het Ministerie van Defensie en hun familieleden evenals de gepensioneerden, weduwen en weduwnaren van defensiepersoneel.

Team-Onafhankelijke-Defensiebond-2018-ODB

Wapenfeiten: