29 mei, 2024
RecensieBoekenBoekbespreking: De Brandende Kampongs Van Generaal Spoor

Boekbespreking: De Brandende Kampongs Van Generaal Spoor
B

Boekbespreking: Excessen of structureel extreem geweld? Het officiële Nederlandse regeringsstandpunt sinds 1969 is dat er in het voormalige Nederlands-Indië – met uitzondering van inlichtingensecties en de commando’s van kapitein Westerling – slechts incidenteel excessen plaatsvonden. In dit baanbrekende boek bewijst de Zwitsers-Nederlandse historicus Rémy Limpach het tegengestelde.

Geen ‘schone’ oorlog
Honderdduizenden Nederlandse soldaten streden in 1945-1949 tegen de Indonesische onafhankelijkheid. Lange tijd gold deze strijd als een betrekkelijk ‘schone’ oorlog, totdat in 1969 geheel andere berichten naar buiten kwamen. Toch bleef ook nadien de indruk bestaan dat Nederlandse militairen slechts bij uitzondering excessief geweld gebruikten.

Rémy Limpach haakt in op het debat dat dankzij het tv-optreden van Joop Hueting (1969) voor het eerst opkwam. Was er in Nederlands-Indië sprake geweest van excessen of structureel extreem geweld? Het officiële Nederlandse regeringsstandpunt is dat in het voormalige Nederlands-Indië –met uitzondering van inlichtingensecties en de commando’s van kapitein Westerling – slechts incidenteel excessen plaatsvonden.

In dit baanbrekende boek bewijst Rémy Limpach het tegengestelde. Uit zijn studie, gebaseerd op onderzoek in bronnen die historici tot nu toe links lieten liggen, rijst het beeld op van een leger dat – onder leiding van generaal Spoor – op grote schaal extreem geweld als wapen inzette.

Een boek dat stemt tot reflectie
De woorden van Multatuli uit 1860, over een Sumatraans dorp dat door Nederlanders was veroverd ‘en dus in brand stond’, bleken negentig jaar later onverminderd actueel. De brandende kampongs van Generaal Spoor is meer dan een rechtzetting van een vertekende werkelijkheid. Het boek stemt tot nadenken en raakt een gevoelige snaar in het debat over de Nederlandse overheersing in Nederlands-Indië.

Het boek heeft maar liefst 900 pagina’s en heeft daardoor een gewicht van meer dan twee kilo ISBN nr 109089539506 Het is in de winkel te koop voor 49,90.

bron: Persbericht uitgeverij Boom
afbeelding: uitgeverij Boom

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: