4 juni, 2023

Privacybeleid van de Onafhankelijke Defensiebond (ODB)

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten. Daarnaast geven wij aan hoe we deze gegevens gebruiken.

De ODB werkt niet als een ouderwetse vakbond die ‘ten strijde trekt voor het collectief’. Iedereen heeft zijn of haar eigen specifieke wensen, op het moment dat dit hem of haar het beste schikt, zoekend naar een passende en op de persoon gerichte oplossing … en hier staat de ODB voor!

De ODB biedt een breed scala aan producten, van belastingservice tot juridische bijstand, van informatie over Defensie gerelateerde onderwerpen tot een superieur servicepakket, 24 uur per dag, zeven dagen per week, wereldwijd, zowel binnen Defensie als in de burgermaatschappij.

Deze privacyverklaring van de ODB geeft zowel productspecifieke als algemene aanvullende informatie over uw contacten met de ODB en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

Eigenaar en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens

Onafhankelijke Defensiebond
Postbus 1055
1780 EB Den Helder

Contact e-mailadres: administratie@defensiebond.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen

De ODB verzamelt gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u de meest effectieve ‘(vak)bonds’ ervaring te bieden. U geeft een aantal gegevens direct aan ons door, bijvoorbeeld als u lid wordt van de ODB, als u gebruikt maakt van onze belastingservice of als u reageert op een nieuwsartikel op onze website.

U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u voor kiest om geen gegevens over te dragen – gegevens die nodig zijn om een product of ​​service aan te kunnen – bieden, zult u dat product of die service mogelijk niet kunnen gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van het soort contact met de ODB, wat u precies van de ODB verlangt, de eventuele opties die u kiest, zoals uw privacyinstellingen, en de producten en functies die u gebruikt.

De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld:
Persoonsgegevens. Achternaam, voorletters, roepnaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats*), geslacht, telefoonnummer, rang of stand/schaal, Peoplesoft nummer, registratienummer*).
Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken zoals contributie of als u aankopen doet; zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een bankrekeningnummer) en eventueel de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode.

Noot: *) deze gegevens werden vroeger gevraagd, maar nu niet meer.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

De gegevens die de ODB verzamelt worden gebruikt:

voor onze bedrijfsvoering en om u te voorzien van onze producten die wij aanbieden;
om onze producten te verbeteren en te bezien waar aanpassingen mogelijk gewenst zijn;
bij specifieke dienstverlening aan u op uw verzoek
om met u te kunnen communiceren.

Hoe worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden bewaard in een on-line systeem bij een externe in data opslag gespecialiseerde partij.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Alleen de voorzitter ODB en administratie ODB hebben direct toegang tot uw gegevens. Verzoeken om van overige kaderleden voor ledengegevens worden door administratie ODB getoetst op legitimiteit.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

De ODB deelt met twee externe partijen NAW- gegevens (naam, adres, woonplaats), t.w. Noventas en de Stichting Voor En Door Defensiepersoneel (VEDD). Deze gegevens worden alleen met deze twee partijen gedeeld na schriftelijke cq. elektronische toestemming van het lid als onderdeel van de aanmeld procedure.

Mogelijkheden aanpassing toestemming gebruik gegevens

Leden of oud-leden hebben de volgende mogelijkheden om een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens aan te passen: middels het aanvinken van de mogelijkheid ‘verwijderen persoonsgegevens’ op het formulier opzeggen lidmaatschap;
middels een schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur ODB om oude gegevens te verwijderen; het ‘delen met derden’ kan worden gewijzigd middels schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur ODB. Uitvoering toezicht privacy (AVG)

De Klacht en Advies Commissie (KAC) van de ODB houdt toezicht op de naleving van de privacy regels en adviseert gevraagd en ongevraagd binnen de ODB over dit onderwerp. Het Reglement KAC is te vinden op de ODB website.

Delen op social media:

We use Google Analytics to track social shares made at our website. Google automatically collect and store certain information in their server logs which includes device event information such as crashes, system activity, hardware settings, browser type, browser language, the date and time of your request and referral URL, cookies that may uniquely identify your browser or your Google Account, in accordance with their data privacy policy: https://policies.google.com/privacy

We embed a Facebook widget to allow you to see number of likes/shares/recommends and “like/share/recommend” our webpages. This widget may collect your IP address, your web browser User Agent, store and retrieve cookies on your browser, embed additional tracking, and monitor your interaction with the widget, including correlating your Facebook account with whatever action you take within the widget (such as “liking/sharing/recommending” our webpage), if you are logged in to Facebook. For more information about how this data may be used, please see Facebook’s data privacy policy: https://www.facebook.com/about/privacy/update

We use a Twitter Tweet widget at our website. As a result, our website makes requests to Twitter’s servers for you to be able to tweet our webpages using your Twitter account. These requests make your IP address visible to Twitter, who may use it in accordance with their data privacy policy: https://twitter.com/en/privacy#update

We use a Linkedin Share widget at our website to allow you to share our webpages on Linkedin. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

We use Pinterest Save widget at our website to allow you to pin images to Pinterest from our webpages. These requests may track your IP address in accordance with their data privacy policy: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy