21 april, 2024

Privacybeleid van de Onafhankelijke Defensiebond

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) van u verzamelt via onze interactie met u en via onze producten. Daarnaast geven wij aan hoe we deze gegevens gebruiken. De Onafhankelijke Defensiebond werkt niet als een ouderwetse vakbond die ‘ten strijde trekt voor het collectief’. Iedereen heeft zijn of haar eigen specifieke wensen, op het moment dat dit hem of haar het beste schikt, zoekend naar een passende en op de persoon gerichte oplossing … en hier staat de Onafhankelijke Defensiebond voor! De ODB biedt een breed scala aan producten, van belastingservice tot juridische bijstand, van informatie over Defensie gerelateerde onderwerpen tot een superieur servicepakket, 24 uur per dag, zeven dagen per week, wereldwijd, zowel binnen Defensie als in de burgermaatschappij. Deze privacyverklaring van de ODB geeft zowel productspecifieke als algemene aanvullende informatie over uw contacten met de Onafhankelijke Defensiebond en hoe met uw gegevens wordt omgegaan.

Eigenaar en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens

Onafhankelijke Defensiebond
Postbus 1055 1780 EB Den Helder
Contact e-mailadres: administratie@defensiebond.nl

Persoonsgegevens die wij verzamelen

De Onafhankelijke Defensiebond verzamelt gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en u de meest effectieve ‘(vak)bonds’ ervaring te bieden. U geeft een aantal gegevens direct aan ons door, bijvoorbeeld als u lid wordt van de Onafhankelijke Defensiebond, als u gebruikt maakt van onze belastingservice of als u reageert op een nieuwsartikel op onze website. U hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Maar als u voor kiest om geen gegevens over te dragen – gegevens die nodig zijn om een product of ​​service aan te kunnen – bieden, zult u dat product of die service mogelijk niet kunnen gebruiken. Welke gegevens we verzamelen, is afhankelijk van het soort contact met de ODB, wat u precies van de ODB verlangt, de eventuele opties die u kiest, zoals uw privacyinstellingen, en de producten en functies die u gebruikt. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld: Persoonsgegevens. Achternaam, voorletters, roepnaam, adres, e-mailadres, geboortedatum, geboorteplaats*), geslacht, telefoonnummer, rang of stand/schaal, Peoplesoft nummer, registratienummer*). Betalingsgegevens. We verzamelen gegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken zoals contributie of als u aankopen doet; zoals het nummer van uw betaalinstrument (zoals een bankrekeningnummer) en eventueel de bij uw betaalinstrument horende beveiligingscode. Noot: *) deze gegevens werden vroeger gevraagd, maar nu niet meer.

Hoe wij persoonsgegevens gebruiken

De gegevens die de Onafhankelijke Defensiebond verzamelt worden gebruikt: voor onze bedrijfsvoering en om u te voorzien van onze producten die wij aanbieden; om onze producten te verbeteren en te bezien waar aanpassingen mogelijk gewenst zijn; bij specifieke dienstverlening aan u op uw verzoek om met u te kunnen communiceren.

Hoe worden uw gegevens opgeslagen?

De gegevens worden bewaard in een on-line systeem bij een externe in data opslag gespecialiseerde partij.

Wie hebben toegang tot uw gegevens?

Alleen de voorzitter en de administratie hebben direct toegang tot uw gegevens. Verzoeken om van overige kaderleden voor ledengegevens worden door administratie ODB getoetst op legitimiteit.

Delen van uw persoonsgegevens met derden

De Onafhankelijke Defensiebond deelt met twee externe partijen NAW- gegevens (naam, adres, woonplaats), t.w. Noventas en de Stichting Voor En Door Defensiepersoneel (VEDD). Deze gegevens worden alleen met deze twee partijen gedeeld na schriftelijke cq. elektronische toestemming van het lid als onderdeel van de aanmeld procedure.

Mogelijkheden aanpassing toestemming gebruik gegevens

Leden of oud-leden hebben de volgende mogelijkheden om een eerder gegeven toestemming voor het gebruik van hun persoonsgegevens aan te passen: middels het aanvinken van de mogelijkheid ‘verwijderen persoonsgegevens’ op het formulier opzeggen lidmaatschap; middels een schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur Onafhankelijke Defensiebond om oude gegevens te verwijderen; het ‘delen met derden’ kan worden gewijzigd middels schriftelijk verzoek aan het Hoofdbestuur Onafhankelijke Defensiebond. Uitvoering toezicht privacy (AVG) De Klacht en Advies Commissie (KAC) van de ODB houdt toezicht op de naleving van de privacy regels en adviseert gevraagd en ongevraagd binnen de Onafhankelijke Defensiebond over dit onderwerp. Het Reglement KAC is te vinden op de Onafhankelijke Defensiebond website.

Delen op social media:

We maken gebruik van Google Analytics om social shares op onze website bij te houden. Google verzamelt en bewaart automatisch bepaalde informatie in hun serverlogboeken, waaronder informatie over apparaatgebeurtenissen zoals crashes, systeemactiviteit, hardware-instellingen, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en verwijzings-URL, cookies die uw browser of uw Google-account op unieke wijze kunnen identificeren, in overeenstemming met hun privacybeleid voor gegevens: https://policies.google.com/privacyWe sluiten een Facebook-widget in zodat u het aantal 'vind ik leuk'/'deel'/'raad'-pagina's kunt bekijken en onze webpagina's kunt 'vind ik leuk'/'deel'/'raad'en'. Deze widget kan uw IP-adres en de User Agent van uw webbrowser verzamelen, cookies in uw browser opslaan en ophalen, extra tracering opnemen en uw interactie met de widget controleren, inclusief het correleren van uw Facebook-account met welke actie u ook onderneemt binnen de widget (zoals het "liken/delen/aanbevelen" van onze webpagina), als u bent aangemeld bij Facebook. Voor meer informatie over hoe deze gegevens kunnen worden gebruikt, zie het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update Wij gebruiken een Twitter Tweet-widget op onze website. Als gevolg hiervan doet onze website verzoeken aan de servers van Twitter zodat u onze webpagina's kunt tweeten met behulp van uw Twitter-account. Deze verzoeken maken uw IP-adres zichtbaar voor Twitter, die het kan gebruiken in overeenstemming met hun privacybeleid: https://twitter.com/en/privacy#updateWe gebruiken een Linkedin Share widget op onze website om u in staat te stellen onze webpagina's te delen op Linkedin. Deze verzoeken kunnen uw IP-adres volgen in overeenstemming met hun privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy We gebruiken een Pinterest Save widget op onze website om u de mogelijkheid te bieden afbeeldingen van onze webpagina's vast te pinnen op Pinterest. Deze verzoeken kunnen uw IP-adres volgen in overeenstemming met hun privacybeleid: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Select 2024Select 2024