25 mei, 2024
DefensieKustwacht Caribisch gebied versterkt informatiepositie

Kustwacht Caribisch gebied versterkt informatiepositie
<

De Kustwacht in het Caribisch gebied wil ook dit jaar haar informatiepositie verder versterken. Dat is nodig om met een meer vooruitziende blik te opereren. Dit staat onder meer in het vandaag naar de Kamer gestuurde Jaarplan 2022.

Venezuela

De kustwacht opereert in een dynamisch werkveld. Zo verkeert Venezuela nog steeds in crisis, met destabiliserende gevolgen voor de hele regio. Daarnaast zijn de lange kustlijnen lastig te bewaken en heeft het Caribisch gebied te maken met veel drugssmokkel. De Verenigde Staten richten zich als partner steeds meer op drugsbestrijdingsoperaties in de Grote Oceaan. Dat betekent dat het Caribisch gebied meer afhankelijk is van de eigen informatievergaring.

Uitbreiding en modernisering

De materiële en personele plannen van de Kustwacht richten zich dan ook op dat doel. Voorbeelden zijn een uitbreiding van het Maritiem Informatie Knooppunt, modernisering van het coördinatiecentrum voor alle kustwachtoperaties (Joint Rescue Coordination Centre) en de introductie van onbemande systemen. Ook werkt de Kustwacht in 2022 nauw samen met (inter)nationale partners. Zo wordt de relatie met Colombia verdiept en de samenwerking met andere landen in de regio voortgezet, zoals de Verenigde Staten en Frankrijk.

Materieel vernieuwen

Verschillende materieelprojecten zijn vastgelegd in een lange termijnplan. Voorbeelden zijn de vervanging van cutters en capaciteiten voor walradar en luchtverkenning. In 2022 krijgen de bestaande cutters nog een opknapbeurt en de snelle patrouilleboten Metal Shark Interceptors een upgrade. De Kustwacht gaat op Bonaire verder met de inrichting van een multidisciplinaire maritieme hub Bonaire.

Personele uitbreiden

Naast goed materieel moet de Kustwacht ook over voldoende personeel beschikken. De personele groei is erop gericht om 24/7 inzetbaar te zijn. Dit is nodig om het grenstoezicht in het Caribisch deel van het Koninkrijk te versterken in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, de Douane Nederland en de verschillende landsdiensten.

Tekst: MinDef
Foto: AVDD/MinDef/Wikipedia Commons/Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: