20 mei, 2024
Onze vakbondZonder VGB geen baan!

Zonder VGB geen baan!
Z

Op 1 november 2013 gaat de beleidsregel veiligheidsonderzoeken Defensie in. Deze gaat over de situaties waarin de Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) wordt geweigerd of ingetrokken. Aangezien alle militairen en een groot deel van het burgerpersoneel een VGB nodig hebben om bij Defensie te kunnen werken, is het belangrijk te weten wat in de beleidsregel staat.

Zonder VGB mag niemand een vertrouwensfunctie vervullen!
Onderstaande justitiële gegevens worden beoordeeld door de Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD) in een veiligheidsonderzoek.

 • openstaande rechtszaak
 • een veroordeling
 • een voorwaardelijke veroordeling
 • transactie (schikking)
 • of een strafbeschikking

Een VGB wordt onder meer ingetrokken of geweigerd in geval van:

 • een transactie voor een zeden-, geweldsmisdrijf en/of een overtreding van de Opiumwet (drugs);
 • een veroordeling met een strafbeschikking of een transactie:
  • van 20 dagen of langer gevangenisstraf
  • 40 uur of meer werkstraf en/of
  • een geldboete van € 1.000 of meer
  • voor misdrijven waar 3 jaar of meer gevangenisstraf op staat (zoals oplichting, afpersing, etc.).

Medewerkers van de Koninklijke Marechaussee moeten net zoals politiemensen van onbesproken gedrag zijn en mogen geen strafblad hebben. Wanneer nog geen vonnis is uitgesproken in een zaak, kan een militair niet op uitzending worden gestuurd.

Rol commandant bij veiligheidsonderzoeken
Als in het veiligheidsonderzoek andere justitiële gegevens dan zeden-, drugs-, geweldsmisdrijven en/of misdrijven met een strafmaat van 3 jaar of meer gevangenisstraf worden geconstateerd, wordt de commandant om zijn zienswijze gevraagd. In overige gevallen mag hij op eigen initiatief zijn mening geven. Dit element is nieuw en voorziet in een wens van de Tweede Kamer om de commandant vroegtijdig te informeren en te betrekken.

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: