Eerder berichtten wij dat, tot grote teleurstelling van de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel Defensie (SCOD), in een vergadering van het Sectoroverleg Defensie (SOD) formeel is bevestigd dat de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn mislukt. Al het overleg tussen Defensie en de SCOD is daardoor stilgelegd.

De SCOD hebben daarop aangegeven zich te zullen gaan beraden op te nemen vervolgstappen. Een belangrijk element daarbij is het informeren van onze leden over het hoe en waarom met betrekking tot de mislukte onderhandelingen. Een van de manieren om het personeel te informeren is via de gezamenlijke website www.defensiepersoneelinactie.nl. Defensiepersoneel in actie is een initiatief van de SCOD die bestaat uit de centrales AC, ACOP, CCOOP en CMHF.

Vanaf vandaag is deze website online gegaan. De eerste artikelen zijn gepubliceerd en verdere informatie zal snel en regelmatig blijven volgen. De website zal ook steeds verder worden uitgebreid, afhankelijk van de behoeftes en de ontwikkelingen rondom het stilleggen van de onderhandelingen.

Een gezamenlijke twitteraccount en facebookpagina zullen snel volgen. Hierdoor hopen wij nog meer mensen op de hoogte kunnen stellen van de laatste stand van zaken. Zodra deze actief zijn wordt u via de website hierover geïnformeerd.

Bron: redactie

KlussenKlussen
Vorig artikelInformatie uit Vreemdelingenketen Dik in Orde
Volgend artikelUitleg Aanvullende Compensatie AOW-gat

2 REACTIES

  1. Goede zaak.
    Menig maal op uitzending geweest, en elke keer als er politici op bezoek kwamen kreeg je te horen hoe belangrijk je werk was en hoe positief ze er over dachten en waren. Echter terug in Nederland in de politieke arena waren ze dit allang weer vergeten. Duidelijk te zien aan de jaren lange Nullijn voor defensie medewerkers en het nu weer niet lukken van het Arbeidsvoorwaarden overleg. Maar in de verkiezingsretoriek hoor je weer wat men alllemaal over Defensie denkt en wil in de toekomst, eerst mee doen met de afbraak om daarna goed te scoren met mooie kreten. (denkt men) de meeste burgers en zeker defensiemedewerkers kennen dit allang en herkennen dit wel. Politici de groep die het meest corrupt is en nog steeds in fabeltjes geloof een leugen voor eigen goede wil is niet verkeerd.
    Ht wordt tijd dat ze eens de daad bij het woord gaan voegen, Defnsie budget 2% van het BBP en een fatsoenlijke salaris verhoging voor het achter gestelde personeel.

  2. Ik ben 34 jaar bij Defensie in Dienst geweest. Het meest storend is dat je gewoon geronseld wordt en geconfronteerd wordt met een aaneenschakeling van leugens van zowel de militaire leiding (ellebogenwerk en vriendjes politiek en belangenverstrengelingen ten kostte van ondergeschikten enz enz) en een politiek die dit alles ondersteund en menig vaderlandslievende (ex)militair volledig in de kou laten staan. Voorbeelden uit het verleden zijn dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de misstanden in voormalig Nederlands Indië, ook deze militairen (vaak gedwongen vanwege de dienstplicht) zijn nooit gecompenseerd (nog familie nog kinderen) voor het leed wat zij ondervonden hebben na terug keer van hun mannen die met zware trauma”s zijn blijven zitten tot hun overlijden. Mijn vader o.a. een van deze personen. Heden ten dage is er nog steeds niet veel veranderd. Ook nu wordt er steeds weer alles onder het matje van stilzwijgende corruptie en manipulerende politiek onder het matje gestopt. Dit gebeurd zowel in de politiek als in de militaire samenleving, waar je nog steeds geacht wordt tot de zwijgende minderheid hoort en blijft.
    Gepensioneerden die ook in gevaarlijk situaties dienst hebben gedaan worden in een pensioengat gedouwd terwijl ze al in veel gevallen al een 35% ingeleverd hebben. Zie maar hoe je jezelf in stand houdt en overleefd.
    Balkenende wist het ook goed te vertalen met jongens van VOC mentaliteit, vergetende wat dezen in Indië in die periode uitgespookt hebben en hoeveel doden/uitbuiting tot gevolg heeft gehad. Deze mentaliteit heerst nog steeds, die van een participerende werking van enkelingen ten kostte van degene die goedwillend zich proberen in te zetten voor de landsbelangen, maar in feite alleen gebruikt worden om de top te voorzien van een goed inkomen. Het werkt net als de marktwerking de top kleed (b.v. ziekenkostenverzekeringen, directeuren en managers = top defensie en naar beneden toe hogere officieren) alles uit wat er te halen valt en degene die in feite de kolen uit het vuur halen worden niet eens naar behoren gecompenseerd, terwijl degenen die zich ondergeschikt maken aan genoemde personen (zonder in feite een gezonde inbreng te mogen hebben) gedwongen worden hun ontwikkelingen en inbreng aan te passen aan degene die misbruik/gebruik maakt van een machtspositie die in deze tijd in feite niet meer thuis hoort. Hoe harder je schikt hoe minder je schade oploopt.

Reacties zijn gesloten.