28 mei, 2024
Onze vakbondWUL en de HDP

WUL en de HDP
W

Momenteel wordt binnen vakbondsland geroepen dat de Hoofddirecteur Personeel (HDP) het veld zou moeten ruimen vanwege de vele blunders die deze functionaris maakt. Na een grondige analyse komen wij tot de slotsom dat het probleem niet alleen bij de HDP ligt. Hij is weliswaar verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, maar hij heeft ook een staf tot zijn beschikking. 

Toeval?

In deze staf hebben een aantal functionarissen zitting zoals een plaatsvervangend (pv) HDP en Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC). Deze functionarissen behoren de HDP te voorzien van de juiste en tijdige informatie zodat deze adequate maatregelen kan nemen voor het personeel. De Wet uniformering Loonbegrip (WUL) per 1 januari 2013 heeft ingrijpende gevolgen voor het inkomen van militairen. Het is genoegzaam bekend dat de WUL bedoeld is als een inkomensneutrale wet. Echter voor Defensie pakt het anders uit. Het Ministerie van Financiën krijgt hierdoor een extra injectie van 80 miljoen euro op jaarbasis. De politiek een extra onverwachte en ongeplande bezuiniging op Defensie. Toeval kan niet en bestaat niet! Zeker omdat de HDP, lees HDFC, hierover ruime tijd van tevoren werd geïnformeerd door de bonden.

Rol Hoofd Directie Financiën en Control (HDFC)

De HDFC is een functionaris die ook politiek actief is binnen de PvdA. Dit speelt volgens onze informatie een grote rol. N.a.v. de van Lockheed affaire (vorige eeuw) is het een publiek geheim dat er politieke benoemingen plaatsvinden binnen defensie. De Secretaris-Generaal (SG) en HDFC worden benoemd op voordracht van de PvdA. De ondoorzichtige benoemingen van functionarissen roepen een sfeer op van corruptie, van een niveau die zijn gelijke kent enkel in Italië en de republieken van de voormalig USSR.

Opzet?

De informant uit Den Haag is stellig in zijn opvatting dat de HDFC de HDP bewust niet voorzien heeft van de tijdige en juiste informatie over de WUL. Mede gezien de weigering van het Ministerie van Financiën  (Dijsselbloem – PvdA), om dit budget neutraal te repareren, geeft voer aan de gedachte dat er sprake moet zijn van opzet. Door de PvdA wordt op deze manier een extra bezuiniging gerealiseerd op defensie.

Voor de ODB is de verwachting dat de HDP straks geofferd wordt voor het falen van het personeelsbeleid. Echter wij vragen ons af of dit wel terecht is. Want wij zijn van mening dat ook moet worden gekeken naar de rol van HDFC en de pv HDP. De een zijn politieke dood en de ander zijn promotie nietwaar. Want toeval bestaat niet.

Wordt zonder meer vervolgd………

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: