Momenteel wordt binnen vakbondsland geroepen dat de Hoofddirecteur Personeel (HDP) het veld zou moeten ruimen vanwege de vele blunders die deze functionaris maakt. Na een grondige analyse komen wij tot de slotsom dat het probleem niet alleen bij de HDP ligt. Hij is weliswaar verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, maar hij heeft ook een staf tot zijn beschikking. 

Toeval?

In deze staf hebben een aantal functionarissen zitting zoals een plaatsvervangend (pv) HDP en Hoofddirectie Financiën en Control (HDFC). Deze functionarissen behoren de HDP te voorzien van de juiste en tijdige informatie zodat deze adequate maatregelen kan nemen voor het personeel. De Wet uniformering Loonbegrip (WUL) per 1 januari 2013 heeft ingrijpende gevolgen voor het inkomen van militairen. Het is genoegzaam bekend dat de WUL bedoeld is als een inkomensneutrale wet. Echter voor Defensie pakt het anders uit. Het Ministerie van Financiën krijgt hierdoor een extra injectie van 80 miljoen euro op jaarbasis. De politiek een extra onverwachte en ongeplande bezuiniging op Defensie. Toeval kan niet en bestaat niet! Zeker omdat de HDP, lees HDFC, hierover ruime tijd van tevoren werd geïnformeerd door de bonden.

Rol Hoofd Directie Financiën en Control (HDFC)

De HDFC is een functionaris die ook politiek actief is binnen de PvdA. Dit speelt volgens onze informatie een grote rol. N.a.v. de van Lockheed affaire (vorige eeuw) is het een publiek geheim dat er politieke benoemingen plaatsvinden binnen defensie. De Secretaris-Generaal (SG) en HDFC worden benoemd op voordracht van de PvdA. De ondoorzichtige benoemingen van functionarissen roepen een sfeer op van corruptie, van een niveau die zijn gelijke kent enkel in Italië en de republieken van de voormalig USSR.

Opzet?

De informant uit Den Haag is stellig in zijn opvatting dat de HDFC de HDP bewust niet voorzien heeft van de tijdige en juiste informatie over de WUL. Mede gezien de weigering van het Ministerie van Financiën  (Dijsselbloem – PvdA), om dit budget neutraal te repareren, geeft voer aan de gedachte dat er sprake moet zijn van opzet. Door de PvdA wordt op deze manier een extra bezuiniging gerealiseerd op defensie.

Voor de ODB is de verwachting dat de HDP straks geofferd wordt voor het falen van het personeelsbeleid. Echter wij vragen ons af of dit wel terecht is. Want wij zijn van mening dat ook moet worden gekeken naar de rol van HDFC en de pv HDP. De een zijn politieke dood en de ander zijn promotie nietwaar. Want toeval bestaat niet.

Wordt zonder meer vervolgd………

KlussenKlussen
Vorig artikelMinister van Defensie jokt over WUL (Foei!)
Volgend artikelBelastingjaar 2012: Veranderingen

16 REACTIES

 1. Karaktermoord op de HDP. Wordt de Pv HDP straks de nieuwe HDP. Dit is voor het eerst dat een KM officier HDP wordt. Tenslotte hij staat al achter hem.

 2. Schandalig, achterbaks en weer over onze ruggen, die al zo verzwakt zijn door alle voorgaande reorganisaties. Zulke mensen moeten je snel dumpen die gaan alleen voor eigen gewin en fuck de rest. Bah bah, wat primitief laag gedrag.

 3. En straks weer vragen of we even naar Mali willen, om wederom verdachtmakende PVDA gelden te beschermen? ROT OP!!! Ik ben echt klaar met dit corrupte bedrijf, dat ooit een mooi bedrijf was, maar sind de leiding moest gaan “managen” is de boel ontploft! En kunnen er geen beslissingen meer worden genomen. Nu huichelen ze enkel nog achter de politieke ja-knikkers aan.
  SCHANDALIG !!! Echt zo blij dat ik eerdaags weg ben!

 4. Nee jongens het gaat maar om een persoon die de afgelopen jaren TEVEEL macht heeft gekregen@ genomen. Deze persoon heeft na gelaten. althans volgens mijn mening, om zijn meerdere goed voor te lichten.

 5. Het personeels tekort begon bij defencie binnen bak 1, we hebben toen niet de beste weten te strikken en merk je nu. ik ben heel gelukkig nu net met FLO en zie deze ontwikkelingen met lede ogen aan

 6. En ach het gaat weer hetzelfde als alle andere keren….veel gepraat, veel gemopper, er word eens iemand aangewezen als schuldige, die ontslaan we en daarna gebeurd er…HELEMAAL NIETS MEER… het leven gaat gewoon weer door en ondertussen zijn de militairen gewoon 1,5% kwijt……same old same old…..niet praten maar doen zou ik zeggen…

 7. Ik ga er niet van uit dat dit speculatie is Bernhard. Om een verhaal als dit naar buiten te brengen vergt onderzoek naar de waarheid.

 8. Mocht dit allemaal waar zijn, dan dient er grondig onderzoek naar gedaan te worden en een commissie samengesteld te worden. De “schuldigen” inclusief MinDef dienen het veld te ruimen en alle maatregelen dienen te worden teruggedraaid. Ook ik merk het aan mijn salarisspecificatie, maar de kosten worden alsmaar hoger. Kan nog amper het hoofd boven water houden.

 9. De laan uitsturen en een ander aanwijzen voor deze hoge functies heeft geen zin. Miliairen zijn opgeleid om desnoods een kogel uit een geweer te krijgen maar niet om de politiek van repliek te dienen. Vriendjespolitiek en bang voor eigen positie spelen hier een grote rol in.

 10. Hans, ik denk dat je het bijna goed hebt. Zou het niet zo zijn dat er een einde komt aan de cultuur # Wat Defensie doet staat los van de rest van Nederland #

 11. Net mijn UGM uitkering binnen, schrok me dood. Uitkering met euro 62,00 verminderd (netto) !!!!!!
  En bedankt “heren” in het Haagse. Uitkering is per 01-01-2013 NIET verhoogd

  Opsomming:
  2011 – 0% prijsstijging 2,3%
  2010 – 0% 1,3%
  2009 – 0,28 % 1,2%

  Werken bij Defensie, je moet het financieel maar aandurven !!!!!!

 12. Zal wel een overplaatsing krijgen maar niet zoals in de civiele wereld eruit geschopt worden.
  Vergeet onze hoge militaire bazen niet er zijn er maar weinige die hier iets over roepen.

Reacties zijn gesloten.