22 mei, 2024
Onze vakbondWRR: Flexibilisering Volledig Doorgeslagen

WRR: Flexibilisering Volledig Doorgeslagen
W

De VCP kan zich in grote lijnen vinden in het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de arbeidsmarkt. Volgens de WRR kan teveel flexibilisering nadelig uitpakken voor het ‘verdienvermogen’ van de Nederlandse economie als er minder aan scholing en innovatie wordt gedaan. Bovendien kan flexibilisering leiden tot onzekerheid en stress. Nergens in Europa zijn zoveel zzp’ers en werknemers met tijdelijke contracten als in Nederland.

Binnen de perken houden
Volgens de VCP zou een gewoon arbeidscontract het uitgangspunt moeten zijn omdat dat de beste garantie biedt op werk en inkomen. Voor zzp’ers zouden dezelfde uitgangspunten moeten gelden als voor reguliere werknemers. “Het is zaak om misbruik en schijnconstructies tegen te gaan. Denk daarbij een verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering en verplichte pensioenopbouw voor zzp’ers. Die vallen nu volledig buiten de boot”.

Symptoom
Volgens de vakcentrale slaat de flexibilisering door en is het een symptoom van de zogeheten race naar de bodem: het moet allemaal goedkoper, onder invloed van zaken als globalisering en toenemende concurrentie. Dat flexibilisering in die zin onontkoombaar is zoals de WRR stelt, gaat er bij de VCP niet in. Flexibilisering kan wel een middel zijn om zaken als ziekteverzuim of een piek in de productie op te vangen.

Samenhangende visie arbeidsmarkt
Volgens VCP voorzitter Van Holstein wordt de verleiding voor werkgevers steeds groter om met zzp’ers in zee te gaan, omdat ze zo zelf minder risico lopen en goedkoper uit zijn. De VCP pleit voor een samenhangende visie op de arbeidsmarkt, waarbij het uitgangspunt is dat mensen naar stabiliteit en zekerheid zoeken. En meer specifiek: professionals willen in eerste instantie hun vak goed uitoefenen, waarbij zekerheid over werk en inkomen van belang is.

Voor het complete WRR-rapport, klik hier.

Mening ODB
Voor de trouwe bezoekers van onze website is het bovenstaande bericht uit de vakcentrale oud nieuws, immers de ODB was altijd al van mening dat flexwerk een slechte zaak is. Sterker nog de oprichting van onze vakbond had er alles mee te maken. De voorspelling dat werk en betrokkenheid bij het werk vernietigd wordt zodra vaste dienstverbanden worden losgelaten met eraan gekoppeld zekerheid naar de toekomst is helaas uitgekomen. Opvallend was in 2004/2005 dat vakcentrales CNV en FNV wel akkoord zijn gegaan met het grootschalig invoeren van flexwerk (zie aanpassing Militaire Ambtenarenwet). Meerdere malen heeft de ODB stukken geplaatst dat zwart op wit bewezen is dat een FPS niet werkt (behalve bij hoger opgeleiden….ook niet altijd). Stop het FPS en ga over op normale contracten goed voor defensie goed voor de werknemer, goed voor het land
.

Bron: VCP, WRR, redactie

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: