24 februari, 2024
Onze vakbondBelastingserviceWOZ-waarde: Dit moet je weten!

WOZ-waarde: Dit moet je weten!
W

De gemeente stuurt woningbezitters in de eerste 8 weken van elk jaar een WOZ-beschikking (Waardering Onroerende Zaken). De WOZ-waarde is gebaseerd op een schatting van de marktwaarde van je woning op 1 januari van het voorafgaande jaar. Het gaat bij de WOZ-beschikking die je begin 2021 ontvangt dus om de waarde op 1 januari 2021. 1 januari 2020 wordt dan de peildatum genoemd.

De vastgestelde WOZ-waarde is een schatting van de waarde van de woning. Het is voor gemeenten niet mogelijk om al die schattingen met de beschikbare middelen goed uit te (laten) voeren. Jaarlijks worden er meer dan honderdduizend WOZ-waarden naar beneden bijgesteld na ingediende protesten van eigenaren. Waarom houdt de WOZ-waarde de Nederlander bezig? Wat is het belang bij bezwaar als je vermoedt dat de geschatte waarde niet klopt?

Doe je bijvoorbeeld in 2021 belastingaangifte over 2020, gebruik dan de waarde uit de beschikking van jouw gemeente met als peildatum 1 januari 2019. Deze beschikking heb je begin 2020 gekregen.

Eigenaren krijgen deze beschikking meestal tegelijkertijd met de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen, waarin de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en rioolbelasting worden opgelegd. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aanslagen voor gemeentelijke belastingen en je inkomstenbelasting uitvallen.

Het jaarlijkse belang van bezwaar tegen de WOZ-waarde

Heb je een koopwoning, dan betaal je minder belasting met een lagere WOZ-waarde. Krijg je je gemeente zo ver om de WOZ-waarde te verlagen, dan bespaar je daarmee meestal een paar tientjes tot een enkele honderden euro’s.

Kijk ook naar je hypotheekrente

Soms loont het zelfs de moeite om bezwaar te maken tegen een WOZ-waarde als die volgens jou niet te hóóg, maar te láág is vastgesteld. Een iets hogere WOZ-waarde kan bijvoorbeeld een flinke besparing opleveren op je hypotheekrente.

Erfgenamen hebben altijd een groot belang

Erfgenamen die een woning erven, betalen al naar gelang de waarde en de verdeling, daar veel erfbelasting over. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, betalen ze samen al snel duizenden euro’s erfbelasting te veel. Met elke €10.000 die je van de WOZ-waarde afkrijgt, besparen erfgenamen samen meestal €500 tot €4000 erfbelasting.

De vastgestelde WOZ-waarde is een schatting van de waarde van de woning. Het is voor gemeenten niet mogelijk om al die schattingen met de beschikbare middelen goed uit te (laten) voeren. Jaarlijks worden er meer dan honderdduizend WOZ-waarden naar beneden bijgesteld na ingediende protesten van eigenaren. Waarom houdt de WOZ-waarde de Nederlander bezig? Wat is het belang bij bezwaar als je vermoedt dat de geschatte waarde niet klopt?

Doe je bijvoorbeeld in 2021 belastingaangifte over 2020, gebruik dan de waarde uit de beschikking van jouw gemeente met als peildatum 1 januari 2019. Deze beschikking heb je begin 2020 gekregen.

Eigenaren krijgen deze beschikking meestal tegelijkertijd met de gecombineerde aanslag gemeentelijke heffingen, waarin de onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing, waterschapsbelasting en rioolbelasting worden opgelegd. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger de aanslagen voor gemeentelijke belastingen en je inkomstenbelasting uitvallen.

Het jaarlijkse belang van bezwaar tegen de WOZ-waarde

Heb je een koopwoning, dan betaal je minder belasting met een lagere WOZ-waarde. Krijg je je gemeente zo ver om de WOZ-waarde te verlagen, dan bespaar je daarmee meestal een paar tientjes tot een enkele honderden euro’s.

Kijk ook naar je hypotheekrente

Soms loont het zelfs de moeite om bezwaar te maken tegen een WOZ-waarde als die volgens jou niet te hóóg, maar te láág is vastgesteld. Een iets hogere WOZ-waarde kan bijvoorbeeld een flinke besparing opleveren op je hypotheekrente.

Erfgenamen hebben altijd een groot belang

Erfgenamen die een woning erven, betalen al naar gelang de waarde en de verdeling, daar veel erfbelasting over. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, betalen ze samen al snel duizenden euro’s erfbelasting te veel. Met elke €10.000 die je van de WOZ-waarde afkrijgt, besparen erfgenamen samen meestal €500 tot €4000 erfbelasting.

Bron: Belastingservice / Redactie ODB
Foto: Redactie ODB

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: