23 juli, 2024
Onze vakbondWijzigingen regeling verlof en arbeidstijden

Wijzigingen regeling verlof en arbeidstijden
W

Met de instemming van de Eerste Kamer met het wetsvoorstel Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden wijzigen per 1 januari a.s. o.a. het ouderschaps- en zorgverlof. De VCP ziet de aanpassingen als een goede stap vooruit. Met name de flexibilisering en uitbreiding van de verschillende verlofregelingen zorgen ervoor dat werknemers werk en privé beter kunnen gaan combineren.

Hier vindt u een overzicht van de veranderingen:

Vergroting gebruiksmogelijkheden van het ouderschapsverlof door:

 • Onvoorwaardelijk recht op drie dagen opname voor vaders bij geboorte kind;
 • Het laten vervallen van de wettelijke bepalingen aan de wijze van aanvraag;
 • Het laten vervallen van de eis dat men één jaar in dienst moet zijn bij de werkgever.

Flexibilisering van het pleegzorg- en adoptieverlof door:

 • Het toevoegen van de mogelijkheid dat de werknemer het verlof in overleg met de werkgever gespreid kan opnemen (is nu vier weken aaneengesloten);
 • Verruiming van opnametermijn van 18 naar 26 weken rond opname van het kind;
 • Flexibilisering van de opname van langdurend zorgverlof door het laten vervallen van de wettelijke beperkingen voor de wijze van aanvraag;
 • Uitbreiding van het kort- en langdurend zorgverlof naar werknemers die zorgen voor broers en zussen, grootouders en kleinkinderen, huisgenoten of anderen in de sociale omgeving (per 1 juli 2015);
 • Uitbreiding langdurig zorgverlof: noodzakelijke zorg ingeval van ziekte en hulpbehoevendheid (per 1 juli 2015);
 • Uitbreiding van het bevallingsverlof wanneer het kind na geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen (’couveusekinderen’);
 • Overdracht bevallingsverlof in geval van overlijden moeder;
 • Mogelijkheid om het bevallingsverlof vanaf de 6 e week na de bevalling in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken;
 • Het zwangerschapsverlof bij een meerling wordt met 4 weken uitgebreid. De datum van inwerkingtreding van dit onderdeel is nog niet vastgesteld;
 • Verheldering van de werkingssfeer van het calamiteiten- en kortverzuimverlof door toevoeging van het criterium ‘onvoorziene omstandigheden’ als grondslag van verlof en explicitering van ziekenhuisbezoek door de werknemer en noodzakelijke begeleiding van naasten bij medische zorg;
 • Verkorten van de termijn waarop een nieuwe aanvraag tot aanpassing van de contractuele arbeidsduur kan worden gedaan van twee naar één jaar. Bij onvoorziene omstandigheden mag dit ook tussendoor;
 • Introductie van de mogelijkheid om bij onvoorziene omstandigheden (zoals een plotseling zieke partner) af te wijken van de procedurele bepalingen, bijvoorbeeld de aanvraagtermijn in de Wet aanpassing arbeidsduur.

bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: