23 april, 2024
Onze vakbondWet Werk En Zekerheid Van Start

Wet Werk En Zekerheid Van Start
W

De Wet werk en zekerheid (Wwz) is op 1 juli in werking getreden. Voor de VCP is dit het startschot om alle ontwikkelingen rondom de wet, waar ook werkgevers zich aan gecommitteerd hebben, scherp in de gaten te houden.. Dit omdat juist in de praktijk van alle dag zal blijken of de wet een verarming of een verrijking zal zijn voor werknemers. Misbruik van het recht dient daarbij zoveel mogelijk te worden tegengegaan en gerapporteerd.

In de afgelopen maanden heeft de vakcentrale VCP veel aandacht besteed aan de wet via presentaties en publicaties. De belangrijkste wijzigingen behelzen de nieuwe ontslagroute, de transitievergoeding die in plaats van de ontslagvergoeding is gekomen, de aanpassing van de ketenbepaling, de definitie van het begrip ‘passende arbeid’ en de inkomensverrekening bij ww-gerechtigden.

Via de www.mijnwerkenzekerheid.nl kunt u kijken wat de wet voor uw specifieke situatie betekent als gekeken wordt naar de ketenbepaling en de transitievergoeding.

bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: