25 juli, 2024
Onze vakbondWelke generatie krijgt van Rutte II de voorrang?

Welke generatie krijgt van Rutte II de voorrang?
W

Er dreigt een generatie jongeren aan te komen die wat betreft betaald werk buiten de boot gaat vallen. Het lijkt er op dat de huidige regering Rutte II haar ogen echter uitsluitend gericht heeft op het steeds maar langer laten werken van oudere werknemers. Hele groepen jongeren zitten thuis, terwijl de oudere werknemer zich dagelijks de vraag stelt of het werk wel is vol te houden.

De trend van toenemende werkloosheid zet zich ook aan het begin van 2013 voort. Het percentage werklozen is opgelopen tot 7,5% van de beroepsbevolking. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast is het aantal openstaande vacatures verder gedaald. Het gat tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt steeds groter. Wil je nu een baan vinden dan moet je erg hard je best doen.

Wat blijkt, door het grote aanbod op de arbeidsmarkt is het erg moeilijk om een baan te kunnen vinden. Bedrijven wijzen vaak sollicitanten af op het gebrek aan ervaring of juist teveel. Zij gaan gerust op zoek naar de ideale werknemer(goedkoop en flexibel). Tenslotte zijn er heel veel mensen die op zoek zijn naar een baan en heb je als werkgever veel keuze. Voor de werkzoekenden is dit natuurlijk een ramp, omdat er enorm veel mensen zijn waarmee je moet concurreren.

vacaVan de werklozen zijn het de jongeren die steeds moeilijker een baan kunnen vinden. Onder hen is de werkloosheid opgelopen van 13% in december 2012 tot 15% in januari 2013. Het valt op dat de grootste toename in werkloosheid onder jongeren met een HBO/WO opleiding is. In vergelijking tot 2011 ligt in 2012 dit aantal 100.7% hoger (UWV, 2013). Jongeren die afgestudeerd zijn en solliciteren naar een baan krijgen steeds vaker te horen dat zij te weinig ervaring hebben. Zij krijgen niet de kans om zichzelf te bewijzen, waardoor zij op zoek gaan naar banen met lagere functie, omdat ze geen andere keuze hebben.

Minister Asscher van sociale zaken heeft bekend gemaakt dat het kabinet 50 miljoen euro zal uittrekken om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken. De helft wordt besteed aan het doorleren van jongeren op MBO in een richting waar de kans op werk het grootst is. De andere helft gaat naar begeleiding van jongeren bij het vinden van werk. Denk hierbij aan starters beurzen.

Naast de vele miljoenen moet een ambassadeur gaan zorgen voor een betere samenwerking tussen gemeentes en werkgevers om zo meer banen te voor jongeren te creëren. Sociale partners (vakbonden) en de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SSBB) moeten gaan zorgen voor meer stageplaatsen.

Er is veel lof dat er eindelijk gehoor komt vanuit het kabinet om de werkloosheid aan te pakken. Toch is er nog veel kritiek op de plannen die zijn opgesteld. Het bedrag van 50 miljoen euro zou namelijk nog veel te weinig zijn. Men wil gaan werken met startersbeurzen, maar daar is veel meer geld voor nodig. Een ander kritiekpunt is dat er wordt gekeken naar preventieve maatregelen om te voorkomen dat jongeren werkloos raken. Voor de jongeren die op dit moment al werkloos zijn wordt weinig gedaan, waardoor het huidige probleem niet wordt opgelost.

Echter er is nog een oplossing, de alternatieve dienstverlening. Deze regeling zou moeten gaan gelden voor jongeren tussen de 18 jaar en 23 jaar, die langer als 6 maanden werkeloos zijn.
Voordelen zijn dat ze werkervaring opdoen en een basis leggen voor hun toekomst. Bovendien zijn ze een welkome aanvulling in bijvoorbeeld de zorgsector en de sector defensie.

Opmerking ODB
Jeugdhulp Waalwijk heeft hier een belangrijk punt. Echter de nieuwe instroom van defensiepersoneel geschiedt bij voorkeur vanuit de studie richting Veiligheid en Vakwerk (VeVa). Dit is voor de ODB een belangrijke voorwaarde want scholing van personeel staat in ons beleidsvoornemen. Bovendien is de ODB voorstander van een gecertificeerde VeVa die afgesloten wordt door een staatsexamen. Een ander probleem is de medische en psychologische keuring die nu achteraf maar wat ons betreft vooraf aan de VeVa dient te geschieden. Daarnaast moeten er ook zaken als een antecedenten onderzoek plaatsvinden. Een vorm van sociale dienstplicht ligt dus meer voor de hand in andere sectoren.

Bron : Jeugdhulp Waalwijk : www.weekkrant.nl

Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: