2 maart, 2024
Onze vakbondWeinig vertrouwen in de leiding door tientallen jaren van bezuinigingen!

Weinig vertrouwen in de leiding door tientallen jaren van bezuinigingen!
W

Het personeel van het ministerie van Defensie heeft weinig vertrouwen in de reorganisatieplannen. Dat staat in een intern onderzoek van het departement waarop dagblad Trouw de hand heeft gelegd.

Een woordvoerster van Defensie bevestigt vrijdag de informatie. Defensie maakt zich volgens haar zorgen over het gebrek aan vertrouwen. Om het tij te keren is duidelijkheid voor het personeel nodig. Minister Jeanine Hennis hoopt met haar toekomstvisie voor de krijgsmacht haar mensen die duidelijkheid te verschaffen. Ze presenteert het rapport “ergens” na het zomerreces.

Defensie zit midden in een reorganisatie. Het moet 12.000 functies schrappen en 6000 mensen moeten gedwongen weg. De komende jaren moet er bovendien nog eens 333 miljoen extra worden bezuinigd. Het vertrouwen in de politieke als militaire leiding, is de afgelopen jaren fors gedaald zowel bij het burger als militair personeel.

Uit het twee maanden oude onderzoek blijkt dat de betrokkenheid bij en het vertrouwen in de reorganisatieplannen laag is. Burgerpersoneel bij de landmacht heeft het minste vertrouwen (18 %), bij de militairen bij dit krijgsmacht onderdeel ligt dit cijfer op 29%. De landmacht is, gekeken naar het aantal personeelsleden, het grootste onderdeel van de krijgsmacht.

Bij een debat in de Tweede Kamer in juni verklaarde minister Hennis al dat de tevredenheid onder haar personeel dalende is. Ze voegde eraan toe dat de onrust binnen de krijgsmacht nog wel even zal aanhouden door nieuwe herstructureringen.

 Bron: Trouw

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: