21 april, 2024
Onze vakbondWebsite ODB leidt tot kamervragen

Website ODB leidt tot kamervragen
W

De klok op de website van de ODB heeft haar werk gedaan. Vandaag hebben de Tweede Kamerleden Van Klaveren en Bontes (Groep Bontes/Van Klaveren – Voor Nederland) aan de minister van Defensie kamervragen gesteld over meer dan 500 dagen geen Defensie-CAO. 

  1. In hoeverre bent u ervan op de hoogte dat het inmiddels meer dan 500 dagen geleden is dat de cao voor het defensiepersoneel is verlopen?
  2. Op welke wijze valt uw uitspraak, dat het personeel het belangrijkste kapitaal van Defensie is, nog serieus te nemen als er na 500 dagen nog steeds geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao?
  3. Deelt u de mening dat de financiële druk op veel defensiemedewerkers enorm is door de jarenlange nullijn, het wegvallen van oefentoelages en de slechts gedeeltelijke compensatie voor de Wet Uniformering Loonbegrip (WUL)? Zo nee, waarom niet?
  4. Begrijpt u dat velen in ons land van u, nota bene van VVD-huize, iets anders verwachten dan de sloop van onze krijgsmacht en verslechterde arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om samen met de militaire bonden zo snel mogelijk een akkoord te bereiken over een forse loonsverhoging van 10% voor het defensiepersoneel voor 2015? Zo nee, waarom niet?

Voorzitter ODB Erik Jurriëns is blij verrast door de actie van de Kamerleden Bontes en Van Klaveren (Voor Nederland). Het is te lang stil geweest rondom de Defensie CAO. De kamervragen zullen deze stilte (eindelijk) doorbreken. Ik ben zeer te spreken over de 10% salarisverhoging. Na jaren van inleveren wordt het de hoogste tijd om te gaan voor een forse salarisverhoging.

Maar alleen een salarisverhoging zal niet voldoende zijn. Er zijn meer pijnlijke dossiers (zoals de genoemde compensatie voor de WUL, het AOW-gat) die ook onderhanden genomen moeten worden.

Wij houden u op de hoogte !!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: