25 mei, 2024
Onze vakbondWat zou jij doen?

Wat zou jij doen?
W

U kent vast wel het gevoel dat u machteloos staat of dat u als een pion wordt ge/misbruikt! Dat zelfde gevoel bekruipt mij als ik de verschillende partijprogramma’s van onze politici in Den Haag bekijk. Na het lezen hiervan kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat onze politici niet gehinderd door landsbelang en verantwoordelijkheidsbesef zich ideeën laten aanpraten door beleidsmakers met dubbele agenda’s en dat deze straks worden doorgedrukt bij formatieonderhandelingen . Dat wordt weer antidepressiva slikken voor de verschillende staven.

Voor 1990 in de vorige eeuw stond de verdediging van de Staat der Nederlanden prominent op de agenda van bijna alle politieke partijen. In 1995 veranderde dat beeld o.a. door de privatisering. Bestuurders wilden af van de vele ambtenaren en zo begon de reeks van bezuinigingen. Ook Defensie ontkwam niet aan het spook van outsourcing. Wat soms op papier handig is, kan in de praktijk niet verstandig en erg kostbaar zijn. De afbraak werd gestart waarbij beleidsmakers er steeds op wezen dat dit noodzakelijk is, efficiënt en kostenbesparend. En zo zijn er tal van redenen geweest om Defensie steen voor steen af te breken.

Hoe moet je dat in kille cijfers zien:

1991 2012 verlies %
Gevechtstanks 913 0 – 100%
Raketartillerie 18 0 – 100%
Pantservoertuig 1030 192 * – 60%
S-fregat 10 0 – 100%
M-fregat 8 2 – 75%
Onderzeeërs 6 4 – 33% capaciteit verlies 72.8%!
Bevoorraders 2 1 – 50%
Mijnenjagers 21 6 – 75%
NF5 jachtvliegtuig 105 0 – 100%
F16 jachtvliegtuig 213 44 – 75%
Heli’s 107 68** – 33%

* exclusief nog af te leveren 200 Boxers

** exclusief 6 CH-47F Chinook Heli’s die nog komen, maar wel incl. 7 Cougars

Tel hierbij de vele andere wapensystemen en onderdelen die vanaf 1990 op non-actief werden gezet en de schrik slaat je om het hart.

Maar dat is slechts één onderdeel van zorg die wij als ODB hebben. Het personeel is al jarenlang de sluitpost op elke begroting. Deze is dan ook omlaag gegaan van 120.000 m/v naar 60.000. Door de komende reorganisaties en opheffen van onderdelen tot 2016, blijft er na de jongste kaalslag 44.000 tot 49.000 over (op papier).

Defensie is daarna nauwelijks in staat haar opgedragen taken nationaal en internationaal naar behoren uit te voeren.

Maar het is niet alleen personeel en materieel wat ons getalsmatig zorgen maakt. Ook de opleidingen met name die de militair moet vormen werden, om kosten te besparen, de afgelopen decennia uitgekleed. Het is namelijk buitengewoon verstandig de opleidingen van manschappen en onderofficieren te verbreden en te verdiepen. Dienstvakken werden samengevoegd waardoor de werkdruk in de praktijk alleen maar groter werd. De achterblijvende arbeidsvoorwaarden (cao) maakt het trieste plaatje compleet.

Geachte dames en heren politici: hebt oog voor uw personeel. Oog voor een organisatie die haar opgedragen taken wil uitvoeren, maar met een acceptabel (afgesproken) budget, waardoor u de kans geeft aan de mannen en vrouwen die voor u (wereldwijd en in vaak slechte omstandigheden) hun stinkende best doen. Stop de stroom van bezuinigingen en kies voor de verdediging van uw eigen normen en waarden. Sommigen noemen zoiets vrijheid. Investeer in uw eigen personeel, hun opleiding veiligheid en materieel.

Stop de afbraak, begin met opbouw!

Erik Jurriëns

voorzitter

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: