23 juli, 2024
Onze vakbondWat wil Hillen?

Wat wil Hillen?
W

U heeft het vast allemaal gelezen: de bonden aangesloten bij het centraal overleg zijn weer in gesprek gekomen met minister Hillen (CDA) van Defensie. Hij heeft een nieuwe brief naar de bonden verzonden waar ineens nieuwe voorstellen in zouden staan.

Hieraan werd ook in verschillende media aandacht besteed. Maar is de tweede brief nu wel zo verschillend? Even goed lezen en de schrik slaat je om het hart, want dat valt reuze tegen en de ODB is benieuwd welke centrale hiermee als eerste akkoord durft te gaan.

De minister heeft het in zijn brief over een activerend beleid (schijnbaar was iedereen in slaap gevallen!) waarbij hij het van belang acht om perspectief te houden op loonontwikkeling . Nu zou je zeggen dat klinkt niet onaardig hij gunt zijn personeel een salaris verhoging waar het al twee jaar op wacht. In dit kader wil de minister graag afspraken maken vanaf 1maart 2010 met een looptijd langer dan twee jaar. Maar elke geste heeft een keerzijde.

De minister wil dan invoeren een nieuw Sociaal Beleidskader (SBK) want deze voldoet niet aan de eisen van de tijd (versoberen dus) en gunt zijn personeel een passend sociaal vangnet( De ODB zou zeggen ik als minister sta voor mijn personeel en er gaat niemand het hek over.) Daarnaast de flexibilisering arbeidsvoorwaarden deze wil hij afschaffen en een nieuwe regeling invoeren met kopen en verkopen van verlof.

De wedde in alle initiële officiersopleidingen wil de minister vervangen door een zakgeldregeling als excuus wordt de politie ten tonele gebracht. Daarnaast vindt hij dat het stelsel van toeslagen actueel moet zijn en daarom aan herziening toe is (Wie heeft er geklaagd!)

Een oude wens van Defensie is dat de TOD achteraf wordt berekend in samenhang met een “eventuele”vergoeding. In 2007-2009 is al eerder gesproken over harmonisatie en daarvan zijn nu pas enkele gereed zoals verplaatsingskosten (zou dit hoger of lager uitvallen, denkt u…) buitenlandstelsel en de vaar- en oefentoelage.

Ook vanuit 2007-2009 komt de modernisering van het bezoldigings- en toelagenstelsel. Vooral het verschil KM met andere krijgsmachtdelen (wedden dat hier vele militairen van de dupe worden……inclusief het pensioen) De ODB is er nog niet over uit of modernisering hetzelfde is als achteruitgang. Want de minister wil ook praten over de overstap militaire pensioenen naar het middelloonstelsel. Zomaar eindloonstelsel inleveren zonder schade, vergt gedegen onderzoek.

Als laatste geeft Hillen aan dat het huidige loopbaanbeleid wordt herzien (was dat al niet?) het wordt meer flexibel (De ODB kan zich helemaal niets voorstellen bij het woord flexibel). Het loopbaanbeleid voor burgerdefensie medewerkers wordt meer mobiel.

Inzetbrief minister van Defensie 01-07-2011
Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: