14 april, 2024
Onze vakbondWie beslist wat, en wanneer?

Wie beslist wat, en wanneer?
W

De ODB heeft de brief van Minister van Defensie Hans Hillen die op maandag 21 maart naar de Tweede Kamer is gestuurd betreffende het evacueren van een Nederlandse werknemer van Royal Haskoning op 27 februari jl. uit Sirte (Libië) zeer zorgvuldig gelezen.

Dit schrijven roept meer vragen op dan er antwoord wordt gegeven aan de verschillende politieke partijen. In de bewuste brief wordt uitleg gegeven over de bestuurlijke afweging (Den Haag) en wordt er politieke verantwoording afgelegd over de mislukte evacuatieoperatie waardoor een helikopter verloren is gegaan en de drie bemanningsleden werden vastgenomen.

Achteraf kunnen politiek, media, vakbonden, en zelfs enkele “collega’s” makkelijk zonder enig risico oordelen over een complexe situatie die in Libië ten tijde van de evacuatie ontstond.

De ODB is verbaasd over de snelheid van reageren, van de minister terwijl vele documenten onaangeroerd op de verschillende betrokken operationele diensten blijven liggen.

De ODB had graag gezien dat naast de getuigen verklaringen het logboek (narrative) van de defensiestaf ook het scheepsjournaal en de geluidsbanden gebruikt worden. Hieruit kan namelijk lering worden getrokken, wie op welke wijze en op welke tijd advies heeft gegeven (niet alleen een email in een bakje!). Zoals het verslag op deze manier is voorgelegd aan de leden van de Tweede Kamer is beslist onvolledig.

De ODB is dan ook van mening dat een tweede nog uitvoeriger rapport (desnoods geheim)naar de leden van de Tweede Kamer moet. Deze negatieve situatie moet volgens ons, een positieve bijdrage kunnen opleveren (lessons learned) voor toekomstige soortgelijke operaties.

Stop de afbraak, begin met opbouw!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: