19 juli, 2024
Onze vakbondVooraankondiging 28ste Algemene Ledenvergadering

Vooraankondiging 28ste Algemene Ledenvergadering
V

Op vrijdag 11 – 11 22 aanstaande zal de 28ste Algemene Ledenvergadering worden gehouden In het gebouw de Binding Polderweg 17, 1782EC in Den Helder. Leden die niet aanwezig kunnen zijn kunnen de vergadering via Skype volgen De agenda ziet er als volgt uit     

09:00 – 10:00 inloop

10:00 – 10:15 welkomstwoord en opening;

1. Vaststellen agenda (secretaris);

2. Verslag 27ste ALV 22 mei 2022 (secretaris);

3. Toekomst ODB (Voorzitter);

4. Stemming verandering beleidsplan (secretaris);

5. Nieuw erelid  (vice voorzitter);

6. Begroting 2023 (penningmeester);

7. Aanpassen contributie 2023 (penningmeester).

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB / Alex Hiemstra

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: