16 juni, 2024
Onze vakbondVooraankondiging 27ste Algemene Ledenvergadering

Vooraankondiging 27ste Algemene Ledenvergadering
V

27ste Algemene Ledenvergadering Onafhankelijke Defensiebond (ODB) 6 mei 2022 in het gebouw de Binding Polderweg 17 in Den Helder

0900 – 1000   inloop voor leden.

0945 –            skype verbinding open.

1000 –  1015  welkom en intro door voorzitter ODB dhr. H.J. (Erik) Jurriëns.

1015 –  1030  korte samenvatting Jaarverslag wat u al in uw bezit heeft door vice voorzitter ODB dhr. D. G. (Danny) van Hoewijk.

1030 –  1040  korte koffiepauze.

1040 –  1105   Kiezen, en afscheid nemen Nw leden Hoofdbestuur/Regiobestuur

                       Aftredend en niet verkiesbaar huidige functie zijn:

                       . secretaris ODB dhr. H.A. (Henk) Dolmans

                       . penningmeester ODB dhr. A. (Arjen) Kievoet

                       Verkiesbaar zijn:

                       . dhr. H.A. (Henk) Dolmans voor Regiobestuurder CLAS regio zuid

                       . dhr. A. (Arjen) Kievoet voor bestuurder HB Kmar

                       . dhr. A. (Alex) Hiemstra voor secretaris ODB

                       . dhr. A.P. (Aad) Splinter voor penningmeester ODB

1105 –  1115   benoeming nieuw erelid

1115 –  1130   uitreiken waarderingsoorkonden

1130 –  1140   korte pauze

1140 –  1200   nawoord voorzitter dhr. H.J. (Erik) Jurriëns

1200 –  vergadering wordt gesloten

Tekst: Bestuur ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: