24 juni, 2024
Onze vakbondVoor Meer Ontwikkeling Van Defensiepersoneel!

Voor Meer Ontwikkeling Van Defensiepersoneel!
V

Hoewel de Nederlandse economie voorzichtig uit het dal lijkt te klimmen (volgens de cijfers), blijft de werkloosheid veel te hoog. De ODB is samen met de Vakcentrale voor Professionals (VCP) van mening dat meer ruimte voor ontwikkeling van werkenden, in het kader van duurzame inzetbaarheid, moet worden uitgebreid – uiteraard ook bij Defensie!

Volgens de raming van het Centraal Planbureau (CPB) lijkt de Nederlandse economie met een groei van 1,8% voor 2016 voorzichtig uit het dal te klimmen. Maar het is zorgelijk dat de werkloosheid in de raming voor 2017 slechts minimaal afneemt tot 6,3%, dat terwijl Defensie (met een personeelstekort van 18.3%) zit te springen om gekwalificeerd personeel.

Het CPB constateert dat de toename van de werkgelegenheid net groot genoeg is om het extra aanbod op te vangen. De langdurige werkloosheid blijft echter hoog. “Het tegengaan van langdurige werkloosheid start met het mogelijk maken van de continue doorontwikkeling van alle werknemers” aldus VCP voorzitter Nic van Holstein.

De VCP wil, in lijn met in de eerste week van maart gepubliceerde aanbevelingen van de OESO en de Europese Commissie, meer aandacht voor de ontwikkeling van werkenden in het kader van duurzame inzetbaarheid. Allereerst door een goede en solide basisopleiding, maar bovenal door scholing en erkenning van de opgedane vaardigheden (certificering) in het werk.

Mening ODB
Er mag, wat de ODB betreft, geen onderscheid zijn tussen de scholingsmogelijkheden van militairen die zich in fase 1 bevinden en militairen die in fase 3 zitten. Er zijn dringend extra stappen nodig richting een overkoepelend en stimulerend beleid om werknemers zelf de middelen en de regie te geven om hun eigen duurzame inzetbaarheid voor Defensie te organiseren.

Opleidingen waren het eerste doelwit van de werkgever om in te snijden in het kader van bezuinigingen.

Als treffend voorbeeld: alle opleidingen van onderofficieren werden met 33% tot 50% ingekort en in diepgang uitgekleed. Het “excuus” daarbij was dat onderofficieren dit niet nodig zouden hebben; er waren immers minder mensen nodig en Defensie zou in leeftijdsopbouw verjongen.

Defensie beloofde zeven jaar geleden alle opleidingen te certificeren als compensatie voor het ingevoerde flexibel personeelssysteem. De praktijk is echter dat slechts 400 van de 4000 opleidingen gecertificeerd zijn, tien procent van wat is beloofd aan de Tweede Kamer.

De ODB is het daarom roerend eens met de aanbevelingen van de OESO en VCP. Het ondersteunt een belangrijk speerpunt van de ODB: meer opleidingen, specifiek voor de groep onderofficieren en manschappen.
Goed voor Defensie = goed voor het personeel = uiteindelijk goed voor de maatschappij!

bron: VCP/redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: