16 juli, 2024
Onze vakbondVGB Weer Tip Top

VGB Weer Tip Top
V

Het zal je maar gebeuren: door privé omstandigheden dreigt jouw verklaring van geen bezwaar (VGB) te worden ingetrokken. Dat overkwam een lid van de ODB die direct zijn vakbond inschakelde voor juridische advies en ondersteuning.

Drugs
De militair kwam erachter dat zijn partner drugs had gesmokkeld en bij een routine controle tegen de lamp was gelopen. De militair nam geen halve maatregelen en verbrak de relatie terstond. De werkgever echter schakelde wel de autoriteiten in waarna een balletje ging rollen.

MIVD
Er werd een veiligheidsonderzoek gedaan door de Militaire Inlichtingen en Veiligheids Dienst (MIVD) om vast te stellen of voldoende waarborgen zijn dat de militair hier geen deel van heeft uit gemaakt en de VGB kan worden gehandhaafd. Echter door zowel onduidelijke vragen als onduidelijke antwoorden en gebrek aan kennis van vigerende voorschriften kwam een andere verdachtmaking bovendrijven die van fraude.

Gesprek
Het werd tijd voor bezwaar en een nieuw gesprek volgde – dit maal met hulp van de ODB. In een nieuw controle gesprek kon de ODB enkele onderwerpen verduidelijken. Het resultaat was ineens heel anders en voor alle partijen duidelijk. Er waren geen regels overschreden en de militair had juist gehandeld. De militair werkt weer naar volle tevredenheid.

Wordt lid!
Vindt u het werk van de ODB belangrijk, of wilt u de vakbond ODB steunen, wordt dan lid. Voor lezers die geen lid zijn van een vakbond zou bovenstaande wellicht een reden zijn om een lidmaatschap bij een vakbond, liefst de onze, te overwegen.

U bent gewaarschuwd!

Tekst: Juridische dienstverlening ODB
Foto: redactie/Mindef

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: