22 juli, 2024
BinnenlandVeteranenombudsman start opnieuw een onderzoek

Veteranenombudsman start opnieuw een onderzoek
V

Veteranen moeten nog altijd te lang wachten op hun schadevergoeding. Zij hebben hier recht op, als ze door hun uitzending psychisch of lichamelijk letsel hebben opgelopen. Ondanks eerdere aanbevelingen van de Veteranenombudsman, duurt het nog altijd te lang voordat veteranen deze schadevergoeding krijgen. Daarom start de Veteranenombudsman opnieuw een onderzoek.

Ondenkbare omstandigheden

“Kwetsbare veteranen hebben het gevoel verstrikt te zitten in een ondoorzichtige procedure die jarenlang kan duren. Ik maak mij hier grote zorgen over”, aldus Reinier van Zutphen. “Zij hebben in vaak ondenkbare omstandigheden ons land gediend. Alleen daarom al verdienen zij de allerbeste ondersteuning. Die geven we ze nu niet.”

Onzekerheid en stress

Veteranen kunnen de geleden schade verhalen bij het ministerie van Defensie. Dit gebeurt via de zogenaamde Regeling Volledige Schadevergoeding (RVS). De jarenlange onzekerheid geeft veel stress. Dat kan enorm belastend voor veteranen die zich al in een kwetsbare positie bevinden. Sommige veteranen hebben op het moment van aanvraag al financiële problemen als gevolg van opgelopen letsel.

Lange behandelduur

Veteranenombudsman Reinier van Zutphen: “De regeling is bedoeld om rust en zekerheid te bieden voor de toekomst. Voor de veteraan zelf en zijn omgeving. We zien in de praktijk dat de lange behandelduur en het ingewikkelde proces een tegenovergesteld effect hebben. Het kan niet zo zijn dat een regeling die burgers moet helpen, diezelfde burgers juist belemmert in hun herstel.”

Aanhoudende stroom klachten

Van Zutphen zag de afgelopen jaren hoe ingrijpend de lange aanvraagprocedure is op het leven van de veteraan. En de impact ervan op gezins- en familieleden. Daarom deed hij in 2021 al aanbevelingen aan Defensie om de behandeling van letselschadeclaims te verbeteren. Defensie liet toen weten aan de slag te gaan met de aanbevelingen en kwam zelf ook met verbeteringen. Toch blijven de klachten aanhouden.

Vervolgonderzoek

Dit is reden voor de Veteranenombudsman om zich er opnieuw mee te bemoeien. Van Zutphen wil te weten komen of zijn eerdere aanbevelingen en de toezeggingen van Defensie zelf, nu daadwerkelijk zijn opgevolgd. En wat de veteraan hier in de praktijk van merkt. De ombudsman werkt hiervoor samen met de Algemene Rekenkamer. De resultaten van beide onderzoeken worden einde van 2024 gelijktijdig gepubliceerd.   

Noot redactie ODB

Wist u dat de ODB voor haar leden gratis letselschade in haar pakket heeft, en voor als het ook in de familiesfeer het niet langer lukt, gratis mediation bij echtscheiding aanbiedt! Onze vakbond heeft zelfs voor haar leden bij Lloyds via Noventas een schadeverzekering ontwikkeld speciaal voor militairen waar PTSD en overig letsel (zelfs bij molest) is verzekerd. U moet, om daarvoor in aanmerking te komen alleen maar lid te zijn of worden van de ODB!!!

Tekst: Veteranenombudsman / Redactie ODB
Foto: Unsplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: