14 juli, 2024
Onze vakbondVeteranenombudsman start onderzoek naar noodopvang veteranen

Veteranenombudsman start onderzoek naar noodopvang veteranen
V

Veteranen kunnen door uitzending al dan niet blijvend letsel hebben opgelopen. Als gevolg daarvan kunnen zij soms niet in hun eigen woning blijven en dringend opvang nodig hebben. Op grond van de Veteranenwet heeft de overheid een bijzondere zorgplicht voor veteranen. Toch ontvangt de Veteranenombudsman in de afgelopen jaren regelmatig klachten over veteranen in acute nood. Aanleiding voor de ombudsman om een onderzoek te starten.

Loket slecht bereikbaar

Reinier van Zutphen: “Veteranen vertellen ons dat er onduidelijkheid is over de mogelijkheid van opvang. En hoewel het Veteranenloket een 24/7-functie heeft, krijgen wij van veteranen terug dat het loket niet altijd bereikbaar is. Voor noodopvang wordt vaak doorverwezen naar particuliere initiatieven of vrijwilligers. Ook wordt het als een gemis ervaren dat als er wel opvang wordt aangeboden dat beperkt is tot maximaal tien dagen, terwijl er juist behoefte is aan meer langdurige opvang.”

Voorgesprekken stakeholders

Om een beeld te krijgen hoe de noodopvang voor veteranen is geregeld, heeft de Veteranenombudsman gesprekken gevoerd met o.a. vertegenwoordigers van het Nederlands Veteraneninstituut, het Leger des Heils, Landelijk Coördinator Nuldelijns Ondersteuning, bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie en enkele inloophuizen.

Oktober 2021

De opbrengst van deze gesprekken zal samen met de reactie van de minister van Defensie besproken worden tijdens een ronde tafelbijeenkomst eind oktober.

Bijlagen

Brief aan minister van Defensie over noodopvang veteranen(pdf, 36.99 KB)

Tekst: Veteranenombudsman / Redactie ODB
Foto: Unsplash / Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: