12 juni, 2024
Onze vakbondVeteranenlezing 2013

Veteranenlezing 2013
V

Namens de ODB was voorzitter Erik Jurriëns aanwezig bij de Veteranenlezing 2013 in Den Haag. De jaarlijkse lezing is opgezet door het Veteraneninstituut om één keer per jaar diepgaand van gedachten te wisselen over fundamentele thema’s die het veteranendomein raken. De lezing werd dit keer gehouden in Madurodam, onderwerp was Veteranen op de arbeidsmarkt.

Na ontvangst en een warm welkom door de dagvoorzitter, werd de opening verricht door Inspecteur der Veteranen (tevens IGK) Luitenant-generaal der mariniers Ton van Ede. Daarna werd het woord gegeven aan drie sprekers uit het bedrijfsleven die veteraan waren, de dienst hadden verlaten, en daarna carrière hadden gemaakt in het management bij APM Terminals, Randstad en Capgemini.

Na een korte pauze werd het woord gegeven aan Mr. Michiel Herkemij (Friesland Foods, Heineken, D.E. Master Blenders NV). Dhr. Herkemij stelde dat het bedrijfsleven zich nog meer zou moeten openstellen voor het aanbieden van stageplaatsen aan veteranen. Door de praktische ervaring die zij daarmee opdoen eventueel aangevuld met aansluitende studies geeft zo’n stage een meerwaarde aan de veteraan.

Een punt van kritiek was er op deze namiddag ook Brigade-generaal Hans van der Louw (43ste Havelte) vroeg zich af waarom de discussie zich richtte op officieren die de dienst moeten/gaan verlaten. Hij maakte zich meer zorgen omtrent de positie van de korporaal en manschappen die geen of weinig zicht hebben op een dergelijke vervolg functie. Deze stelling werd onderbouwd door harde cijfers van Randstad. Er worden tegenwoordig 2% vaste contracten afgesloten en de arbeidsmarkt staat daarnaast onder druk door werkzoekenden uit Roemenië en Bulgarije.

Herkemij onderstreepte in zijn betoog dat 96% van de oud-militairen werk vindt na Defensie in de civiele sector. Maar haakte in op een door de ODB lang gekoesterde wens dat 3 van de 10 veteranen bij het verlaten van de dienst behoefte heeft aan (om) scholing. En dat Defensie betere loopbaanondersteuning zou moeten gevenLogo+Vi+nieuwe+stijljpg

Maar wat vindt de ODB hiervan? De Veteranenlezing is een uitstekend middel om problemen te belichten aan een breder publiek. De ODB deelt de mening van generaal Van der Louw dat de positie van manschappen en onderofficieren niet werd belicht. Wij zijn wel van mening dat deze lezing een aanzet kan vormen tot verdere discussie, om de positie van manschappen en onderofficieren op de arbeidsmarkt te versterken.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: