29 februari, 2024
Onze vakbondVerkiezingen 2012: Op welke partij gaat u stemmen?

Verkiezingen 2012: Op welke partij gaat u stemmen?
V

De verkiezingen komen eraan. Wellicht heeft de uitslag grote gevolgen voor defensie. Het begint met de juiste keuze. Voor uw gemak hebben we de belangrijkste punten van de partijprogramma’s (bron: politieke partijen) op een rij gezet, natuurlijk met de nadruk op defensie.

VVD:

 1. De krijgsmacht blijft actief op land, ter zee en in de lucht.
 2. Geen nieuwe bezuinigingen op de krijgsmacht: eerst orde op zaken stellen.
 3. Defensie moet specialiseren op raketverdediging en Special Forces.
 4. Er komen meer reservisten bij.

PvdA:

 1. Delen krijgsmacht samenvoegen met België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk.
 2. Verdere inkrimping op de krijgsmacht door specialisatie en internationale samenwerking.
 3. Nederland moet deel autonomie opofferen.
 4. Geen voorkeur JSF. Doorgaan met F16, op termijn ander toestel.
 5. Geen wapenverkoop aan landen die mensenrechten schenden.

PVV:

 1. Krijgsmacht herijken van taken.
 2. Bezuinigen op de krijgsmacht.
 3. Cruciaal zijn de (handels)belangen van Nederland.
 4. Geen JSF. Aantal F16’s reduceren.

CDA:

 1. Krijgsmacht inzetten voor: bestrijding drugshandel, Illegale immigratie, terrorisme en piraterij.
 2. Investeringen in de krijgsmacht zijn nodig.
 3. Nederland gaat meer samenwerken met gelijkgezinde partnerlanden.
 4. Actiever reservistenbeleid.

SP:

 1. Militairen die gedwongen worden ontslagen begeleiden naar ander werk.
 2. Beperking wapenwedloop.
 3. Scherpe naleving van verdrag tegen clustermunitie.
 4. Geen JSF. Doorvliegen met de F16.
 5. Tegen kernwapens.
 6. Geen wapenverkoop aan landen die mensenrechten schenden.

D66:

 1. Krijgsmacht inrichten voor Development, Diplomacy en Defence (3D)
 2. Krijgsmacht meer specialiseren en meer samenwerken met Europese partners.
 3. Bezuinigen met kaasschaafmethode is geen optie.
 4. Geen JSF. Doorvliegen met de F16.
 5. Tegen kernwapens

GroenLinks:

 1. Krijgsmacht vormen die zich toelegt op conflictbeheersing, vredesbewaring, vredesafdwinging en ondersteuning van crisisbestrijding, mits gesteund door de VN.
 2. Krijgsmacht meer specialisatie en meer samenwerken met Europese partners.
 3. Geen Europees leger.
 4. Geen JSF.
 5. Tegen kernwapens.
 6. Wapenhandel in Nederland aan banden.

ChristenUnie:

 1. Bezuinigingen hebben slagkracht krijgsmacht aangetast.
 2. Meer geld naar de krijgsmacht.
 3. Samenwerking met Europese landen prima en is vaak nodig
 4. Geen Europees leger.
 5. Tegen kernwapens.
 6. Geen wapenhandel met landen die mensenrechten schenden.

SGP:

 1. Bezuinigingen afgelopen jaren op de krijgsmacht onbegrijpelijk.
 2. Geen bezuinigingen op de krijgsmacht.
 3. Meer geld naar de krijgsmacht.

bron: politieke partijen

Redactie ODB

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: