16 juli, 2024
Onze vakbondVerkiezing ABP-Verantwoordingsorgaan

Verkiezing ABP-Verantwoordingsorgaan
V

Volgende week start in Nederland een buitengewoon belangrijke verkiezing voor een nieuw ABP-Verantwoordingsorgaan.
Voor het eerst in de geschiedenis krijgen duizenden landgenoten de gelegenheid om te stemmen voor dit nieuwe orgaan in de periode tussen 11 en 28 maart.

Maar liefst 236 mensen, een mix van jong en oud, van mannen en vrouwen, van actieve deelnemers en pensioengerechtigden, hebben zich op 18 kandidatenlijsten verkiesbaar gesteld.

De CMHF, de Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij Overheid, Onderwijs, Bedrijven en Instellingen doet mee met twee kandidatenlijsten, een voor de actieve deelnemers en een voor de pensioengerechtigden.

De ODB is aangesloten bij deze Centrale, die al jarenlang aantoonbaar opkomt voor de (pensioen-)belangen van onze leden (voornamelijk bij het ABP).

Dat werk wil de CMHF ontzettend graag – en bij voorkeur met nog meer menskracht – voortzetten in het nieuwe ABP-Verantwoordingsorgaan. Maar dat kan alleen met steun van alle leden van de bij de CMHF-aangesloten verenigingen.

Als massaal wordt gestemd op de CMHF-vertegenwoordigers (onze vertegenwoordigers voor actieve deelnemers of de pensioengerechtigden van ABP) kunnen we onze invloed blijven uitoefenen. En dat is en blijft van enorm groot belang!

Daarom doen we een heel dringend beroep op jullie de leden van de ODB om gebruik te maken van jullie stemrecht en massaal te stemmen op de CMHF.

Via ABP zal u op de hoogte worden gesteld hoe te stemmen.
Op de site van ABP kunt u alles te weten komen

Mogen we rekenen op jullie medewerking?

Alvast bedankt !

 

 

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: