20 mei, 2024
Onze vakbondVergoeding ereschuld in oktober

Vergoeding ereschuld in oktober
V

De meeste militairen die in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming omdat zij in het verleden gewond raakten tijdens een missie, zullen in oktober een vergoeding ontvangen. Naar verwachting zullen de overige uitkeringen van de zogenoemde ereschuldregeling uiterlijk in december uitbetaald zijn.

Minister Hans Hillen van Defensie maakte vorig jaar november al bekend dat hij 110 miljoen euro beschikbaar had om de ereschuld te regelen. Met partijen maakte hij daarna afspraken over de manier waarop de vergoedingen zullen worden uitgekeerd.

Het geld is bestemd voor circa 1800 veteranen die voor 1 juli 2007 gewond zijn geraakt tijdens een uitzending. Sommigen van hen hebben jaren geprocedeerd voor een vergoeding. Militairen die na die datum gewond zijn geraakt tijdens een missie vallen onder een andere regeling.

Het bedrag van de uitkering is gekoppeld aan de mate van de invaliditeit. Bij een invaliditeitspercentage van 50% bedraagt de uitkering 50% van de grondslag die is vastgesteld op 125.000 euro Een mate van invaliditeit van minder dan 10% wordt afgerond naar 5%.

De uitkering is een netto uitkering: loonheffing en premies zijn voor rekening van de Staat. De uitkering is éénmalig. Hij wordt één keer vastgesteld en één keer uitgekeerd. Ook een wijziging van het invaliditeitspercentage na vaststelling van de uitkering heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering.

Als de persoon in het verleden al een schadevergoeding heeft gehad voor zijn invaliditeit, dan ontvangt hij/zij alleen het deel van de ereschuld-uitkering dat hoger is dan het bedrag van de schadevergoeding die hij/zij al had ontvangen.

Bron Reformatorisch Dagblad, BNMO

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: