16 juni, 2024
Onze vakbondVergoeding Contributie Vakbond

Vergoeding Contributie Vakbond
V

Per 1 januari 2015 is de Werkkostenregeling bij het Ministerie van Defensie ingevoerd. Met deze invoering is het niet meer toegestaan om de vakbonds-contributie in mindering te brengen op het brutoloon van de medewerker. Dit heeft tot gevolg dat u ook belasting moet afdragen over het bedrag ter grootte van de vakbonds-contributie en daardoor netto minder overhoudt.

In 2015 en 2016 is in overleg met de bonden een nieuwe regeling ‘Interim vergoeding contributie vakbond’ afgesproken. Door deze regeling ontvingen medewerkers een netto tegemoetkoming en werd het nettoverlies gecompenseerd.

Voor 2017 zijn echter geen afspraken gemaakt en ontvangen medewerkers geen netto tegemoetkoming meer. In het jaar 2017 houdt u hierdoor netto minder over.

Raadpleeg voor meer informatie Startpagina P&O via de `Selfservice > Informatie > Startpagina P&O > Salaris en beloning > Werkkostenregeling’ of `Selfservice > Informatie > Startpagina P&O > Overig > Vakbondscontributie’.

Bron: DCHR
Foto: redactie

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: