17 juli, 2024
Onze vakbondVergeten nevenschade oorlogsgeweld

Vergeten nevenschade oorlogsgeweld
V

Als trouw volger van de ODB weet u dat wij nu samenwerken met Defensie Gezinsupport, een organisatie voor opvang van een gezin die geconfronteerd wordt met traumatische gebeurtenissen. De ODB is van mening dat deze gezinsservice, gezien de belangstelling ervoor, een noodzakelijke aanvulling vormt voor onze leden. Als extra aanvulling op hetgeen Defensie als support aan de militair geeft. Een artikel in het blad DeWereldMorgen.be over de Amerikaanse strijdkrachten onderschrijft onze gedachten en zorgen.

Elf jaar oorlog voeren heeft al aan 6.656 Amerikaanse soldaten het leven gekost. Maar de vele gewonden worden maar al te vaak vergeten: meer dan 50.000 fysieke gewonden, en ongeveer 130.000 Amerikaanse soldaten met posttraumatische stress, en nog veel meer soldaten met hersenschade.

De nieuwste cijfers zijn afkomstig van de onderzoeksdienst van het Amerikaanse Congres. Eén van de grote problemen is Post-Traumatic Stress Disorder of PTSD. Sinds de start van de militaire campagne in 2001 is de aandoening bij 129.731 personen aangetoond. Het overgrote deel daarvan, 104.000, zijn soldaten die daadwerkelijk in het vijandelijk terrein zijn ingezet. Volgens waarnemers is dat maar het topje van de ijsberg, want heel veel gevallen werden en worden nooit medisch vastgesteld.

Een ander groot probleem is Traumatic Brain Injury of TBI, een hersenschade die vooral de overlevenden van een explosie (bijv. IED aanval). Tussen 2000 en 2012 is TBI bij maar liefst 253.330 Amerikaanse soldaten vastgesteld. Bij 77% van die gevallen gaat het om een milde vorm van desoriëntatie of geheugenverlies gedurende minder dan 24 uur, na een half uur bewusteloosheid, tot de meer ernstige gevallen die langer dan een dag bewusteloos zijn geweest. Bij 6500 militairen gaat het ernstige of permanente TBI ten gevolge van hoofdwonden of schedelbasisfracturen.

Net als bij PTSD is het aantal gevallen bij TBI nog maar het begin. De strijdkrachten beschikken in het oorlogsgebied niet over de middelen om deze aandoeningen adequaat op te sporen. In 2012 pleegden 349 militairen in actieve dienst zelfmoord. Dat is beduidend meer dan de 295 Amerikanen die in dezelfde tijd bij de strijd in Afghanistan sneuvelden. 2012 heeft daarmee een triest record in handen. Het aantal zelfmoorden onder veteranen neemt ook elk jaar verontrustend toe. Tijd dus voor de ODB om haar leden en familie opvang en ondersteuning te bieden indien daar behoefte aan is.

Wilt u contact opnemen met de ODB over dit onderwerp dan kunt u dit doen via onze website. Noventas

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: