23 juni, 2024
Onze vakbondVerdringing is oneerlijke concurrentie

Verdringing is oneerlijke concurrentie
V

Het kabinetsplan om mensen na hun AOW-gerechtigde leeftijd te laten doorwerken zorgt voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt. Dat stellen FNV, VCP en CNV in een brief aan de Tweede Kamer die binnenkort hierover vergadert.

65-plussers zijn voor werkgevers goedkoper dan andere werknemers, omdat voor hen bijvoorbeeld minder werknemersverzekeringen moeten worden betaald. Ook werken zij vaker tegen een lager loon. De vakcentrales vragen zich af waarom dit wetsvoorstel hier geen oplossing voor biedt. Het is immers onbegrijpelijk dat het kabinet 65-plussers goedkoper langer aan het werk wil houden. Terwijl ruim 600 duizend mensen werkloos thuis zitten, organiseert dit kabinet volgens de vakcentrales verdringing van banen. Zij pleiten voor een gelijk speelveld voor AOW’ers en mensen onder de pensioengerechtigde leeftijd.

FNV-bestuurder Gijs van Dijk: “Dit kabinet moet op dit moment prioriteit maken van het bestrijden van de hoge werkloosheid. In plaats daarvan worden 65-plusser goedkoper aan het werk gehouden, zonder fatsoenlijke werknemersrechten en tegen een lager loon. Wij zijn er natuurlijk niet tegen als iemand na zijn AOW wil doorwerken, maar niet op deze manier. Voor een werkgever is dit een kolfje naar zijn hand, maar voor werkloze jongeren en het groeiend aantal 55-plussers dat langdurig werkloos thuiszit, is dit desastreus.”
FNV, VCP en CNV vrezen dat het kabinetsplan de langdurige werkloosheid van bijvoorbeeld 55-plussers zal vergroten.

Vakcentrale voor Professionals (VCP): “Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet, dat pleit voor het tegengaan van schijnconstructies en oneerlijke concurrentie op de werkvloer, met dit wetsvoorstel oneerlijke concurrentie introduceert tussen gepensioneerden en jongere werknemers.”

Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV): “De werkloze 55-plusser krijgt een klap in het gezicht in plaats van steun in de rug door deze maatregel. Het maakt nogal een verschil of een werkgever bij ziekte twee jaar voor een 55-plusser moet doorbetalen of zes weken voor een AOW’er.”

De Raad van State uitte onlangs stevige kritiek op het wetsvoorstel van staatssecretaris Klijnsma. De vakcentrales onderschrijven die kritiek en roepen de Kamer op het wetsvoorstel niet te steunen. Zie ook bijgaande brief van 3 december.

bron: Vakcentrales

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: