31 mei, 2024
Onze vakbondVerbreding onderzoek naar chroom-6 slachtoffers

Verbreding onderzoek naar chroom-6 slachtoffers
V

Defensie breidt de 2 onderzoeken naar chroomhoudende verf uit: een historisch onderzoek en een onderzoek naar de huidige veiligheid op voormalige POMS-sites. Het onderzoek wordt ook verbreed tot alle werkplaatsen bij Defensie waar gebruik is of wordt gemaakt van chroomhoudende verf. Dat heeft minister Jeanine Hennis-Plasschaert 18 september aan de Tweede Kamer laten weten.

Opslagplaats in Vriezenveen in 2013.
De minister geeft aan het belangrijk te vinden dat de onderzoeken voortvarend en grondig worden uitgevoerd:
“De (oud-)medewerkers hebben hier recht op!”

De GGD Zuid Limburg onderzoekt de veiligheid op de POMS-sites in Eijgelshoven en Brunssum en heeft het personeel dat er nu werkt, geïnformeerd. De minister wilde pas aan het onderzoek op de andere 3 sites (Ter Apel, Coevorden en Vriezeveen) beginnen als de uitkomst van de Limburgse onderzoeken bekend is. Door de onrust onder het personeel en de verzoeken van 2 gemeenten heeft minister Hennis de GGD Noord gevraagd nu al te starten. De resultaten zijn waarschijnlijk voor het einde van dit jaar bekend.

Hennis wil dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) de informatie bekijkt. In dit onderzoek staan ook ervaringen van oud-medewerkers. Hoe lang het onderzoek van het RIVM gaat duren, is niet bekend. Personeel dat problemen ondervindt binnen en buiten Defensie kan terecht bij de gebruikelijke zorginstanties, maar waar nodig ook Defensie.

Chroomhoudende verf is ook op andere Defensielocaties dan de POMS-sites gebruikt. Sinds eind jaren negentig doet Defensie al onderzoek naar blootstelling aan chroomverbindingen en naar de gebruikte beschermingsmiddelen. Dit heeft geleid tot meer veiligheidsmaatregelen en manieren om vrijkomende stoffen te beperken.

Ook nu wordt er nog gewerkt met Chemical Agent Resistant Coating (CARC) en chroom 6, bij voorbeeld aan vliegtuigen, enkele wapensystemen en oud-Defensiematerieel. Voor vliegtuigen is chroom 6-houdende verf een noodzakelijk middel om corrosie tegen te gaan. Hiervoor is geen alternatief. Dit is nodig om te voldoen aan de luchtwaardigheidseisen, ook in de civiele luchtvaart.

Het personeel dat werkzaam is of was op deze locaties, is ongerust over het gebruik van de verf. Enkele bonden van militair personeel hebben Defensie gevraagd om het onderzoek uit te breiden naar alle locaties binnen Defensie waar is of wordt gewerkt met chroomhoudende verven of primers. Hennis honoreert dat verzoek.

(Voormalig-) defensiemedewerkers die gewerkt hebben met CARC of chroom VI, kunnen zich laten registreren bij het meldpunt van het ABP (brdteamzc@abp.nl). 515 mensen hebben dat al gedaan. Ongeveer een vijfde heeft medische klachten. De melders worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de onderzoeken. In oktober volgen bijeenkomsten met alle (oud-)medewerkers.

Door de verbreding van de onderzoeken, heeft de minister besloten een taskforce CARC en chroom 6 in te stellen onder leiding van commodore b.d. Frank Groen. De taskforce richt zich volledig op het begeleiden van de onderzoeken en de communicatie naar de betrokkenen.

Bron: Mindef
Foto: ANP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: