23 juli, 2024
ArboVerbetering Pensioenwet nu! 

Verbetering Pensioenwet nu! 
V

Er is heel veel te zeggen over de uitslag van de verkiezingen.  En dat is ook nodig. Over hoe veilig mensen zich in Nederland (nog kunnen) voelen. Wat de gevolgen zijn voor het tot dusverre gevoerde klimaatbeleid. Over wat deze uitslag betekent voor de verhoudingen in Nederland of voor de positie van Nederland in Europa en in de rest van de wereld. Over de steun aan Oekraïne. Over of er echt ‘over schaduwen heen wordt gesprongen’. Terwijl de verkiezingsuitslag duidelijk is, geldt dat niet voor welke kant Nederland opgaat.

Meerderheid der stemmen

Maar wat betreft het pensioendossier is helder dat het politieke landschap (ook) fors is veranderd. Stemde eerder nog twee derde van de Tweede Kamer voor de nieuwe Pensioenwet, na 22 november zijn de tegenstemmers in de meerderheid: 79 van de 150 zetels behoren straks toe aan partijen die destijds tegen de wet stemden. En ook in de meest voor de hand liggende nieuwe coalitie (PVV, NSC, BBB en VVD -die laatste al dan niet als gedoogpartner-) zijn de tegenstemmers in de meerderheid. Alleen de VVD stemde destijds voor de wet. PVV en BBB zetten in hun verkiezingsprogramma dat de wet moet worden ingetrokken, NSC is voor grondige wijziging ervan.

Iedereen gaat erop vooruit

Dat laatste is ook steeds de inzet van de Koepel Gepensioneerden, waar de Defensiebond deel van uit maakt, geweest. De bij het in 2019 door vakbonden, werkgevers en het toenmalige kabinet gesloten pensioenakkoord gedane belofte (‘Iedereen gaat erop vooruit’) wordt immers in de nieuwe wet onvoldoende waargemaakt. Uit de eerste door sociale partners in sectoren gemaakte afspraken om over te stappen naar een nieuwe pensioenregeling lijkt met name voor gepensioneerden het beloofde koopkrachtigere pensioen er niet te komen. En dat terwijl dát volgens de bedenkers ervan nog wel de voornaamste reden was voor de nieuwe wet.

Koopkrachtig pensioen

Dat moet echt anders wil (de tweede doelstelling destijds) het vertrouwen in ons Nederlandse pensioenstelsel weer terugkeren. En dat kan nu vanzelfsprekend ook. De Koepel roept alle partijen die straks een nieuw kabinet gaan vormen dan ook op, bij hun besprekingen daarover, nadrukkelijk oog te hebben voor een fatsoenlijk koopkrachtig pensioen. John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Dat koopkrachtige pensioen moet er met deze verkiezingsuitslag nu echt komen. Zeker ook voor gepensioneerden. Die hebben immers niet zomaar de mogelijkheid om hun inkomen op te krikken door bijvoorbeeld een baan te zoeken. Bovendien bungelen ze al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes. Juist omdat hun pensioen, terwijl de boodschappen duurder werden, in de meeste gevallen jarenlang stilstond. Dit is het moment om daar verandering in te brengen.

Tekst:         Koepel Gepensioneerden / Redactie ODB

Afbeelding:        Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: