24 juli, 2024
Onze vakbondVakcentrales naar arbitragecommissie om geschil loongebouw

Vakcentrales naar arbitragecommissie om geschil loongebouw
V

Defensie en de vakcentrales (AC, VCP, ACOP, en CCOOP) bespraken eind juni de harmonisatie van het loongebouw. Omdat die gesprekken toen vastliepen, overlegden de partijen gisteren of ze verder willen praten. Een meerderheid van de vakcentrales wil het geschil voorleggen aan de Advies en Arbitrage Commissie (AAC) zo bleek.

Het duurt naar verwachting enkele maanden voordat de AAC een uitspraak kan doen over het geschil. Defensie is van mening dat dit niet in het belang is van het personeel en betreurt dat de gang naar de arbitragecommissie wordt gemaakt. Dit leidt tot vertraging in de uitwerking van de afspraken over een nieuwe bezoldigingssysteem. Defensie wil graag verder praten over hoe de impasse in het overleg kan worden doorbroken.

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 is afgesproken om op 1 juli gefaseerd, een bij de tijd passend bezoldigingssysteem te ontwikkelen en hierbij een vereenvoudigd model van toelagen te introduceren. Defensie wil deze afspraken zoals gebruikelijk op haar manier uitvoeren, maar dat stuit op taaie weerstand, door totaal andere belangen en inzichten, met de eerder genoemde vakcentrales.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Afbeelding: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: