24 juni, 2024
Onze vakbondVCP positief over nieuwe Financiële Toetsingskader

VCP positief over nieuwe Financiële Toetsingskader
V

VCP Young Professionals is samen met collega’s van FNV en CNV overwegend tevreden met het nieuwe Financiële Toetsingskader (FTK). Het nieuwe FTK, dat eerder stof deed opwaaien bij de ouderenbonden, kan grotendeels de jongerenbonden bekoren. Het nieuwe FTK is evenwichtiger dan het oude, zo menen zij in tegenstelling tot bijvoorbeeld een bijdrage van de FNV in het Financieel Dagblad. Waar financiële meevallers voorheen enkel ouderen ten goede kwamen, worden ze nu ook met jongeren gedeeld. Daar staat tegenover dat jongeren nu ook meedelen met schokken, waardoor het stelsel voor gepensioneerden ook zekerder wordt.

CNV jongeren voorman Michiel Hietkamp ziet het nieuwe FTK als een stap vooruit: “Wij pleiten al jaren voor een meer symmetrisch pensioen, waarbij het risico gelijk wordt gedeeld. Dit is een belangrijke stap in de goede richting.”

Voorzitter van FNV Jong, Robbert Coenmans, is van mening dat de wijziging voor rust in het stelsel zal zorgen. “Met het nieuwe FTK is geen sprake meer van diepe kortingen in het ene jaar en grof indexeren in het andere. Dergelijke situaties vallen niet uit te leggen en ondergraven de houdbaarheid van het stelsel.”

De jongerenbonden zien ook enkele nadelen aan het nieuwe FTK. Zo bestaat volgens hen een flinke kans dat fondsen eeuwig in een herstelfase blijven hangen en hun strategisch beleggingsbeleid niet op het juiste moment kunnen aanpassen. “Langdurige hersteltermijnen zijn hierdoor schadelijk voor de pensioenuitkomst. Daarnaast is het jammer dat er geen apart herstelmechanisme is voor schokken in de levensverwachting, zodat die ook los van de schokken op de financiële markten evenwichtiger kunnen worden verdeeld tussen verschillende generaties,” aldus Derya Gunaydin, pensioenwoordvoerder van de VCP Young Professionals.

De vertegenwoordigers van de vakcentrales zijn voorzichtig positief. Michiel Hietkamp: “We zijn er nu nog niet. Het perfecte en toekomstbestendige pensioencontract voor jong en oud hebben we hiermee niet in handen. Daarvoor zijn meer fundamentele besluiten nodig, die hopelijk rap zullen worden genomen.”

bron:logovcp-251x151_1

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: