21 april, 2024
Onze vakbondVakcentrales Over AOW-leeftijd

Vakcentrales Over AOW-leeftijd
V

Reactie vakcentrales aan Eerste Kamer op versnelde verhoging AOW-leeftijd.

Op 18 mei jl. hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV de reacties van ruim 400 door het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ getroffen mensen onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. De vakcentrales gaan ervan uit dat de Eerste Kamer deze verhalen meeweegt in haar uiteindelijke besluitvorming over het wetsvoorstel dat 19 mei a.s. plenair zal worden behandeld.

Eerder verzocht de Eerste Kamer, in reactie op een kritische brief (.pdf) van de vakcentrales d.d. 17 april jl., om de gevolgen van het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ inzichtelijk te maken. Uit de ruim 400 ingezonden verhalen (.pdf) van mensen die worden geconfronteerd met een AOW-gat, blijkt dat de gevolgen voor hen onoverkomelijk zijn en dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd door de overheid over de consequenties van dit wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel al per 1 januari a.s. ingaat. De vakcentrales pleiten in hun brief (.pdf) bij de Eerste Kamer er daarom voor niet akkoord te gaan met dit wetsvoorstel. Dit omdat een substantieel deel van de betrokkenen al is gestopt met werken en niet eens de kans heeft gehad om te anticiperen op deze wetgeving.

 

Commentaar ODB
De ODB is het roerend eens met de stelling van de vakcentrales. De houding van politici inzake dit rampenplan is desastreus voor vele Nederlanders. Het zou de Kamer sieren hier terstond actie op te ondernemen.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: