25 februari, 2024
Onze vakbondVakbond wil personeelsbaas Defensie voor de rechter

Vakbond wil personeelsbaas Defensie voor de rechter
V

DEN HELDER –  De onafhankelijk Defensiebond (ODB) gaat de hoogste personeelsbaas van het ministerie van defensie voor de rechter dagen omdat hij de bond verbiedt op kazernes van Defensie te werken.

De bond, die via internet werkt en goedkoop is, groeit snel. Maar mag op kazernes geen voorlichtingsbijieenkomsten houden of nieuwe leden werven. Dit omdat de ODB niet meedoet aan het centraal overleg bij Defensie, waar salarisafspraken worden gemaakt tussen de bonden en werkgever. Hiervoor zou de ODB zich aan moeten sluiten bij een centrale voor overheidspersoneel, zoals FNV of CNV. Hoofddirecteur personeel luitenant-generaal W. van de Water verbood kazernecommandanten de ODB een platform te bieden. ODB-voorziter Erik Jurriëns is woedend. “De hoofddirecteur grijpt in in het recht van een vakbond. Wij hebben het recht om onze leden te informeren. Uiteindelijk duist wat hij doet in tegen de grondwet.”

Jurriëns claimt zijn plek bij het georganiseerd overleg. “Wij voldoen aan de voorwaarden, hebben ons aangesloten bij de Unie van Onafhankelijke Vakorganisaties (UOV). Ik heb Van de Water gevraagd ons bij het overleg toe te laten, maar hij reageert niet op brieven. We worden genegeerd. Dan blijft alleen de gang naar de rechter over.

Volgens woordvoerder Klaas Meijer van Defensie zit de ODB er naast. “Ze zijn aangesloten bij een vakcentrale, maar hadden zich aan moeten sluiten bij een centrale voor overheidspersoneel. Dat is iets anders.” Jurriëns: “De UOV heeft een contract met zo’n ambtenarencentrale  dus wij voldoen aan de eisen.”

 

Uit Het NoordHollandsDagblad van 02-02-2013 door Martijn Visser

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: