18 mei, 2024
Onze vakbondVakbonds contributie Weer Belastingvrij

Vakbonds contributie Weer Belastingvrij
V

Defensiemedewerkers die lid zijn van de ODB en/of een andere vakbond binnen de sector Defensie kunnen, met terugwerkende kracht, weer in aanmerking komen voor een fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie. Door deze regeling ontvangt de vakbond nog steeds dezelfde contributie, maar draagt de defensiemedewerker zelf netto weer minder af aan zijn of haar vakbond.

Vervallen
Sinds 1 januari jl. is de fiscaal gunstige regeling voor vakbondscontributie afgeschaft. Door het vervallen van deze regeling, waarbij de vakbondscontributie in het bruto-netto traject op de loonstrook werd gebracht, verviel ook het fiscale voordeel. Een voordeel dat kon oplopen tot 52%.

ODB als crashtestdummy
Al in 2014 hebben de ODB en de andere vakbonden Defensie gewezen op het negatieve financiële effect voor de leden. Voor de werkgever, die het belang van sterke vakbonden onderkent, was dat reden om samen met de bonden op zoek te gaan naar een mogelijkheid om het negatieve financiële effect te repareren. Geëvalueerd en aangeboden werd de regeling die ODB leden in 2014 al dankzij Defensie hadden uitgeprobeerd.

Nieuwe regeling
In het Georganiseerd Overleg sector Defensie is 6 juli jl. deze fiscaal gunstige (ODB) regeling overeengekomen. De regeling houdt in dat in december van 2015 bij alle actief dienende defensiemedewerkers, die dan lid zijn van een vakbond én waarbij die maand sprake is van een contributie inhouding, het totaal in 2015 ingehouden contributiebedrag in mindering wordt gebracht op de loonheffingsgrondslag. Hiermee wordt het bedrag aan loonbelasting dat de defensiemedewerker die maand betaalt verlaagd, waardoor netto meer over blijft.

Voor 2016 en de jaren erop zal dit vervolgens elk jaar in december voor leden van de ODB (wij hanteren immers een eigen incasso systeem) worden herhaald .

bron: Rene Pieters

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: