20 juni, 2024
Onze vakbondUitkomsten gesprekken met Vakcentrales arbeidsvoorwaarden

Uitkomsten gesprekken met Vakcentrales arbeidsvoorwaarden
U

Een loonsverhoging met terugwerkende kracht van 1% per 1 januari 2021 en een tweede verhoging van 0,4% per 1 januari 2022. Dat is een van de uitkomsten van de gesprekken met de vakbonden over de arbeidsvoorwaarden 2021. Naast de loonsverhoging is er voor iedere medewerker een incidentele uitkering van € 1.000 bruto.

Maximaal haalbaar!

Deze uitkomsten zijn het maximaal haalbare gebleken binnen de beschikbaar gestelde arbeidsvoorwaarden-ruimte voor 2021. Met de bonden is afgesproken dat de uitkomst van de gesprekken nu aan het personeel worden voorgelegd.

Rechtvaardig

Tevens is er gesproken over een rechtvaardiger reiskostenregeling: wie meer reist, krijgt een hogere vergoeding dan wie minder reist. Ook krijgen medewerkers een thuiswerk-vergoeding van € 2 netto per thuiswerkdag.

Diverse informatiebijeenkomsten

Om het personeel verder te informeren worden de komende weken diverse informatiebijeenkomsten door Defensie georganiseerd. Ook wordt een intranetpeiling gehouden. De vakbonden organiseren hun eigen bijeenkomsten. Op 2 december zullen de vakbonden Defensie informeren over het resultaat van hun eigen ledenraadpleging. Dan wordt bekend of de uitkomsten kunnen worden omgezet naar een arbeidsvoorwaarden-akkoord.

Mening ODB

1.4% is te weinig! Rijksambtenaren hebben het wat dat betreft veel beter gedaan. 1.4% loopt men weer achter de inflatiecorrectie aan deze komt dit jaar zeker boven de 2% uit. De eenmalige uitkering wordt niet meegenomen met de pensioenberekening hetgeen een gemiste kans is. Weer is men sinds 2003 het ouderenbeleid vergeten…..jammer. Ook de TOD is weer eens in het verdomhoekje komen te staan. Dit is een schoolvoorbeeld van fantoomgeld je gaat erop vooruit maar ten opzichte van de burgermaatschappij ga je erop achteruit. Aan de topsalarissen bij defensie is de schade trouwens aanzienlijk minder.

Wat is dan wel acceptabel:

Een korte rondgang geeft het volgende beeld:

a. 2% salarisverhoging gelijk aan die van de Rijksambtenaren (en gelijke tred houden met onze opperofficieren);

b. 1000 euro eenmalige uitkering meetellen met het pensioen;

c. loonruimte 2022 dient het gemis van inflatiecorrectie meegenomen te worden;

d. in 2022 een ouderenbeleid lanceren.

Tekst: MinDef / Redactie ODB
Foto: Redactie ODB

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: