16 juli, 2024
Onze vakbondTrekt Defensie de stekker uit Stichting Vafamil?

Trekt Defensie de stekker uit Stichting Vafamil?
T

Vakbonden waaronder de Onafhankelijke Defensiebond (ODB) hebben via vele kanalen vernomen dat de bezuinigingsdrift van het ministerie van Defensie verder gaat  dan de eigen organisatie. De subsidie stroom wordt nu ook aan het kritisch bezuinigingsoog onderworpen. Eén van de subsidie stromen gaat naar de Stichting Vakantie Faciliteiten Militairen (Vafamil) die deze geldstroom onder andere gebruikt voor instandhouding van haar locaties. 

In 1976 werd de Stichting Vafamil geprivatiseerd op grond van desbetreffende besluitvorming van de vakorganisaties voor Defensiepersoneel. Vafamil behield subsidie van de zijde van het ministerie van Defensie en het dagelijks bestuur werd vervangen door bestuurders van de kant van de vakorganisaties (ACOM, AFMP, VBM).
Door deze subsidie moest de doelstelling van de Stichting worden verruimd zodat de activiteiten ook werden opengesteld voor het burgerpersoneel van Defensie alsmede gepensioneerden, veteranen, uitkeringsgerechtigde militairen en burgerambtenaren en hun gezinsleden.

De Stichting beschikt thans over het “gratis” gebruik van een zestal kampeerterreinen en jachthavens. De volgende objecten zouden volgens gemaakte afspraken in beginsel nog tot 01-10-2014 in gebruik kunnen blijven van de Stichting. Deze objecten zijn:

  • camping Fort aan de Winkel te Abcoude,
  • camping Overveen te Bloemendaal,
  • camping Kamp Waterloo te Leusden,
  • camping Hoek van Holland, gemeente Rotterdam,
  • jachthaven annex camping Fort Buitensluis Numansdorp te Cromstrijen,
  • jachthaven Fort Kudelstaart te Aalsmeer.

[box] Wat is de mening van de ODB.

Wij zijn van oordeel dat het erg jammer is dat de Nederlandse Defensieorganisatie geen of te weinig aandacht wil schenken aan relatief goedkope faciliteiten voor haar personeel (personeelszorg) zoals dat in andere landen wel gebeurt.
Dit laat overduidelijk zien dat de defensieorganisatie financieel volledig aan de grond zit. Tevens moeten wij constateren dat veel van de accommodaties en terreinen in de loop der jaren erg verwaarloosd zijn door slecht management. Zo is de
jachthaven “de Boomhoek” bij de Loosdrechtse plassen ondertussen gesloten en staat te koop.

Stop de afbraak begin met de opbouw[/box]

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: