17 juli, 2024
Onze vakbondTop krijgsmacht verrast door bizarre bevordering!

Top krijgsmacht verrast door bizarre bevordering!
T

Hoofd en vlagofficieren van de krijgsmacht zijn op z’n zachtst uitgedrukt bijzonder ontstemd over de laatste “politieke” manoeuvre van onze defensieminister Hans Hillen (CDA). Het is gebleken dat een burgerdefensiemedewerker mw. Hillie Beentjes deze week van haar “civiele” functie wordt bevorderd naar haar nieuwe “militaire” functie als brigadegeneraal.

De Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) deelt de mening van collega vakbonden dat deze bevordering een bizarre vertoning is, uniek in de Nederlandse krijgsgeschiedenis en zeer zeker ook internationaal de wenkbrauwen doet fronsen.

Natuurlijk gunt de ODB mw. Hillie Beentjes haar nieuw verworven pluche in het militaire, alleen geldt in onze bescheiden optiek dat om zo’n functie te bekleden en daarna in te vullen een militaire carrière van (liefst 2 ? 3) decennia een absolute must is, want door deze bevordering wordt elke promotie binnen de krijgsmacht, laten wij het voorzichtig stellen “bijzonder”.

Als wij op ons Chinese telraam een beetje rekenen zijn er voldoende kolonels die voor deze benoeming in aanmerking kunnen komen. Dus is de boze reactie vanuit de top begrijpelijk, want welke eisen stelt deze minister nu eigenlijk aan zijn generaals?

Deze bevordering schept een negatief beeld ondanks de ontkenning van luitenant-generaal Dick van Putten Commandant der Koninklijke Marechaussee dat mw. Hillie Beentjes op eenvoudige wijze wordt ingepast, zo vertelde hij de pers: ”Ze volgt onze opleiding in Apeldoorn!”

Een Korte opleiding (een week?) volstaat dus voor een brigadegeneraal. Wat rangen en standen, kijken naar een voorlichtingsfilmpje over hoe te marcheren en klaar is Kees. Alweer een generaal erbij met nu een wedde tot max. 7700 euro’s (exclusief declaraties etc.)

De ODB is de afgelopen weken door de afgekondigde numerus fixus regelmatig geconfronteerd met kritische vragen van leden over het bevorderingsproces waarbij men zich afvraagt of de werkgever wel aan dossieropbouw doet? Of dat de werkgever andere creatievere regels bij promoties toepast (“lijkt wel privatiseren”, riep een soldaat 3de klas). In dat licht bekeken past deze bizarre bevordering perfect.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: