16 april, 2024
Onze vakbondTop Defensie vertrapt fundamentele vakbondsrechten

Top Defensie vertrapt fundamentele vakbondsrechten
T

Fundamentele arbeidsnormen, zoals verbod op kinderarbeid en dwangarbeid, behoren dankzij jarenlange inzet van vakbonden tot het verleden. Alleen in bananenrepublieken vinden deze onfrisse praktijken nog dagelijks plaats. Maar zelfs vandaag de dag blijkt dat de top van Defensie weinig respect voor wetgeving en rechten voor haar werknemers heeft zoals de vrijheid van vakvereniging en het recht op vrije onderhandelingen.

Geen mening of geen stem?

Vanaf oktober 2012 is de Onafhankelijke Defensie Bond de toegang ontzegd tot defensiecomplexen. Luitenant-generaal van de Water (HDP), is van mening dat de ODB voldoende tijd heeft gehad om te groeien maar vindt ook dat de bond toe moet treden tot een vakcentrale. De generaal gaat totaal voorbij aan de wens van het bestuur en leden van de ODB en het recht op  zelfbeschikking Wij willen pas toetreden op het moment dat dit financieel en bestuurlijk verantwoord is. Zoiets vergt tijd en gaat niet van de ene op de andere dag. Financieel besteden wij liever geld aan onze leden dan aan een tot nu toe gebleken inefficiënte manier van overleg.

De generaal spreekt verder over het ontnemen van het recht op het geven van voorlichting en werving van nieuwe leden. Waar bemoeit de generaal zich mee, zei een lid vandaag verontwaardigd door de telefoon. Het is een verworven recht van verenigingen (ook vakverenigingen) om leden te werven. Het is echter onrecht als dit wordt verboden omdat ledenwerving als exclusiviteit wordt opgevoerd van het georganiseerd overleg, niet dus. Wij citeren: “Een vakbond kan binnen het bedrijf van de werkgever maatschappelijke relevante uitingen doen, die gericht zijn tot de werknemer. Voor zover deze uitingen samenhangen met de positie van de werknemers in het bedrijf, moet de werkgever deze toestaan. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtings- en wervingsactiviteiten van een vakbond die de werkgever moet toestaan“, einde citaat uit “vakbondsrecht”.
De generaal haalt verder in deze brief aan: “hierbij heb ik niet het oogmerk de vrijheid van vereniging van de defensiemedewerkers in te perken”. Je reinste flauwekul, al jaren worden onze vrijwilligers verworven rechten onthouden zoals bijzonder verlof. Daardoor belemmert Defensie opzettelijk de vorming van onze bond. Ons kader levert eigen dagen in om te vergaderen of wordt door commandanten tegen gehouden om onze vergaderingen (ALV) te bezoeken. Wij hebben het hier over het schenden van het recht om in vrijheid te vergaderen. Schijnbaar kan dat wel bij een andere bond maar vormt de ODB een uitzondering.

Ook onze raadsmannen leveren eigen tijd in om collega’s bij te staan en doen dat ook nog eens pro deo. Een nog grotere onwaarheid is de volgende zin: “duidelijkheid te verschaffen aan de defensiemedewerker dat de vakbond die voorlichting komt geven ook daadwerkelijk met de werkgever Defensie spreekt”. In al onze publicaties staat dat wij niet aangesloten zijn. In al onze publicaties staat een organigram van “het georganiseerd overleg” waar iedereen met eigen ogen kan zien dat de ODB geen deelnemer is aan het bewuste overleg.

De ODB is beslist geen doorsnee vakbond; dag in dag uit verrichten onze vrijwilligers kleine wondertjes van vakbondswerk voor onze leden. Helaas, Den Haag, de leden hebben het bij de ODB voor het zeggen, maar zijn tegelijk ook uw werknemers. De mening van dit gedeelte van het personeel dient u te respecteren, net als de grondwet die u met uw schrijven meerdere malen met voeten treedt.

Defensie is ervoor om de vrijheid en democratie van de burgers Nederland te beschermen, dat doet zij door de grondwet te respecteren (en andere wetgeving) en niet door minachting voor de Nederlandse grondwet te hebben. Er zijn teveel voorbeelden uit de recente geschiedenis waar het morrelen aan vakbondsrechten toe leidt

Zoals in 1933 Nazi-Duitsland. Kort na de machtsovername beperkten de Nazi’s de vakbondsvrijheid (2 mei 1933) met de gevangenneming van leden en leiders van de Allgemeine Deutscher Gewerkschaftsbund. Deze vakbond ging gedwongen op in het nieuwe Deutscher Arbeitsfront.

In de eerste week dat generaal Pinochet aan de macht kwam in 1973 (Chili) werden vakbondsleiders vermoord of gevangen gezet en werd de rechtspersoonlijkheid van de belangrijkste vakbond opgeheven. Twee voorbeelden waarbij overheden de wetgeving aan haar laars lapte.

Wij eisen dan ook dat deze brief onmiddellijk van tafel gaat en dat de HDP/SG eerst aan tafel gaat met de ODB. Wij kunnen dan, en daar is het bestuur ervan overtuigd, een duidelijke uitleg geven wie wij zijn en wat wij doen toekomstplannen en hoe wij het overleg op dit moment zien. Er is een militaire bond die ruim 100 jaar zonder vakcentrale heeft kunnen werken.

De ODB weet zeker dat voldoende bestuurders bij Defensie en Tweede Kamer in Den Haag wel op de hoogte zijn van de vigerende nationale en internationale wetgeving. En deze onverkwikkelijke zaak zo snel mogelijk in normaler en vooral eerlijker vaarwater weet te brengen.

Stop de onwetendheid begin met communiceren!

Erik Jurriëns

Vz

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: