23 juli, 2024
Onze vakbondToeslag Kinderopvang Omhoog - En Kwaliteit Verbeterd

Toeslag Kinderopvang Omhoog – En Kwaliteit Verbeterd
T

Meer aandacht per kind bij de opvang van baby’s, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet Rutte II op voorstel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft genomen. De maatregelen zijn overeengekomen met de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, ouders en vakcentrales waaronder de VCP.

Minister Asscher: “Ieder kind heeft recht op een goede start en kinderopvang is daarbij essentieel. Als ouder wil je daarnaast je kind met een gerust hart kunnen achterlaten als je bijvoorbeeld aan het werk gaat. Met deze maatregelen maken we de opvang van baby’s en jonge kinderen nog beter, toegankelijker en betaalbaarder”.

Nu is nog verplicht minimaal één beroepskracht per vier baby’s in te zetten. Dat wordt straks één op drie. Ook krijgen baby’s straks minder verschillende gezichten te zien: er komen twee vaste gezichten. Beroepskrachten krijgen daarnaast meer mogelijkheden tot scholing. Al deze maatregelen kosten de staat 20 miljoen euro per jaar.

Vanaf 2017 komt jaarlijks 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de kinderopvang. De kinderopvangtoeslag voor ouders wordt met in totaal 136 miljoen euro verhoogd. Zo krijgen voortaan alle ouders minimaal een derde van de kosten van kinderopvang vergoed.

Ook gaat de maximum uurprijs voor de kinderopvanginstellingen omhoog. Ouders gaan er in de meeste gevallen op vooruit in 2017, afhankelijk van inkomen, aantal dagen opvang en het uurtarief. De meevaller zit tussen enkele tientjes tot ruim 900 euro. In totaal kosten deze maatregelen 180 miljoen euro per jaar.

De kwaliteit van voorschoolse opvang wordt verder verbeterd door alle medewerkers recht te geven op coaching door een hbo-geschoolde pedagogisch medewerker. Daarnaast krijgt elk kind een mentor en zal de ontwikkeling van kinderen structureel worden gevolgd. Tenslotte wordt de ervaren regeldruk verminderd en wordt ervaring opgedaan met nieuwe vormen van toezicht.

Alle genoemde maatregelen zijn in goede samenwerking met de branchevereniging voor kinderopvanginstellingen, belangenvereniging van ouders (BOinK) en de vakcentrales genomen. Bij veel kinderopvanginstellingen is de kwaliteit hoog. Door de maatregelen met genoemde belanghebbenden uit te werken en vast te leggen wordt de kwaliteit nog beter. Zo gaan dezelfde eisen gelden voor peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen.

Op die manier kunnen ouders altijd vertrouwen op een goede opvang voor hun kinderen.

Bron: SZW/VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: