24 mei, 2024
Onze vakbondToename Aantal Flexwerkers Zorgelijk

Toename Aantal Flexwerkers Zorgelijk
T

De vakcentrale VCP (de ODB maakt hiervan deel uit) uit haar zorgen naar aanleiding van de publicatie van de CBS-cijfers over de toename van het totale aantal flexwerkers.

Steeds meer werknemers, jong en oud, hebben op dit moment een flexibel contract. Niet-gekozen flex geeft werknemers onzekerheid en weinig mogelijkheden om door te groeien of bij te scholen. Deze werknemers verblijven vaak in een vicieuze cirkel, en hebben vaak geen pensioenregeling. De vakcentrale pleit dan ook voor duurzame arbeidsrelaties met zekerheid voor de werknemer.

Uit de kille cijfers blijkt dat de instroom in flexibele dienstverbanden onverminderd groter blijft dan de uitstroom naar vaste contracten. In het eerste kwartaal van 2016 hadden ruim 1,7 miljoen mensen een flexibel dienstverband. Twee jaar eerder waren dat nog ruim 1,6 miljoen. Deze toename van flex-contracten is zichtbaar bij alle leeftijdsgroepen. Deze ontwikkeling doet zich vaker voor bij een herstellende economie, omdat werkgevers nog geen vaste contracten durven aan te bieden. De VCP ziet daarbij in de CBS-cijfers één lichtpunt namelijk dat meer 25-plussers een vast contract aangeboden krijgen.

bron:VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: