14 juli, 2024
Onze vakbondTijdelijke Slaapplaatsen Erbij In de Kromhout

Tijdelijke Slaapplaatsen Erbij In de Kromhout
T

Defensie Vastgoed wil de Kromhoutkazerne uitbreiden met 52 tijdelijke slaapeenheden. Bij de gemeente Utrecht is hiervoor een vergunning aangevraagd. Het ligt in de bedoeling dat de extra slaapgelegenheid wordt aangevraagd voor een periode van 5 jaar.

Volgens defensie kent de Kromhoutkazerne ook nu al een vaste slaapgelegenheid, maar bestaat al langere tijd in het complex een beddentekort door alle reorganisaties. In de vernieuwde Kromhoutkazerne, die vijf jaar geleden in gebruik werd genomen, zijn onder meer het hoofdkwartier van de landmacht en het Commando Dienstencentra ondergebracht. In totaal werken er nu ruim 3.000 mensen. Momenteel verhuizen bovendien 1.300 medewerkers van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) vanuit de Haagse Frederikkazerne naar de kazerne pal tegenover stadion Galgenwaard, waar je moet parkeren.

Bron redactie/mindef/ Roeland Franck

Mening ODB
Hoog tijd dat de accommodatie op de Kromhout wordt uitgebreid. Het wordt woekeren met de beschikbare ruimte op deze kazerne nu de bemanningslijst wordt verruimd met bijna 1300 mannen en vrouwen uit Den Haag.
TIP: tevens een mooie gelegenheid om het parkeerbeleid onder de loep te nemen!

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: