19 april, 2024
Onze vakbondThuiswerken En Continue Bereikbaarheid Zijn Risico's Voor Werknemer

Thuiswerken En Continue Bereikbaarheid Zijn Risico’s Voor Werknemer
T

De druk van het combineren van werk en zorgtaken wordt steeds hoger bij werknemers. Eén op de vijf werkenden met een zorgtaak (mantelzorg of kindzorg) ervaart combinatiedruk. Een oplossing die vaak wordt aangedragen is thuis- of flexibel werken.

Uit het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)onderzoek Aanbod van Arbeid blijkt echter dat thuiswerken vooral gebruikt om het (over)werk af te maken en niet zozeer om de combinatie van arbeid en zorg te vergemakkelijken. De vakcentrale VCP vraagt daarom aandacht voor de groep werknemers die veelvuldig thuiswerkt en waar het werk vrijwel nooit stopt.
Het continue mobiel bereikbaar zijn, ook na werktijd per sms, apps, e-mail of telefoon, verhoogt de combinatiedruk van werknemers. Deze technostress vormt een groot risico voor burn-out klachten van werknemers. Het probleem wordt internationaal onderkent. In Frankrijk wordt het bij wet verboden om te mailen na werktijd. Werknemers bij BMW in Duitsland hebben

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: