18 mei, 2024
Onze vakbondTerugkoppeling eerste gecombineerde sectorraad en ledenraad

Terugkoppeling eerste gecombineerde sectorraad en ledenraad
T

Op 26 juni jl. vond de eerste gecombineerde sector- en ledenraad plaats op de Frederikkazerne in Den Haag. Het verschil in beide raden? De ledenraad vertegenwoordigt alle officieren en burgermedewerkers van de GOVIMHB. In de sector die daar boven staat, waarin het overleg wordt gevoerd, komt daar alleen nog de Onafhankelijke Defensie Bond (ODB) bij.

Overlegstructuur CMHF-sector Defensie

In de vergadering werd de strategie richting de toekomst besproken met als bepalend onderwerp de agenda van de toekomst met daarin de bijzondere positie van de militair en de ambtenarenstatus van de burgers bij Defensie. Daarna kwamen het jaarverslag en het financieel jaarverslag aan bod. Ook over 2013 kon de vergadering de inmiddels terug­getreden penningmeester en erelid Ton Thoma décharge verlenen. Ton is nog niet uit het zicht verdwenen. Waar nodig kan nog een beroep op zijn deskundigheid worden gedaan. De nieuwe penningmeester, Pieter Vogel, kon melden dat de realisatie over 2014 conform de verwachting verloopt.

In deze eerste vergadering was het nog even zoeken naar de juiste modus. Maar uiteindelijk konden de nieuw gekozen leden in de leden-en sectorraad worden geïnstalleerd. Deze nieuwe leden zijn Marcel Duvekot en Karel van Geet namens de NOV en Kees Metselaar namens de burgerleden van de GOV/MHB. Daarnaast werd Fred Vermeer geïnstalleerd als sectorraadslid namens de ODB.

Bij de behandeling van de collectieve belangenbehartiging kwamen onder meer de outsource-trajecten als die van het museale bestel en de overgang van het personeel van de Dienst Vastgoed Defensie naar de Rijks­vastgoeddienst aan de orde. Daarnaast speelt nog steeds de discussie over de Verklaring van Geen Bezwaar waarop inhoudelijk werd ingegaan. Ten aanzien van het ondertekende ontslagbesluit voor medewerkers die de organisatie gaan verlaten kon worden gemeld dat hierover geen nieuwe signalen zijn ontvangen.

De middag werd afgesloten door Martin Weusthuis, die de ontwikkelingen op pensioengebied voor 2015 en verder bij de aanwezige leden op het netvlies bracht.

De volgende gecombineerde sector-en ledenraad staat gepland op donderdag 13 november, als vanouds op de Frederik-kazerne met een hapje en een drankje, waarin onder meer de begroting 2015 en de laatste ontwikkelingen aan de orde zullen komen.

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: