25 mei, 2024
Onze vakbondTegen Kankerverwekkende Stoffen

Tegen Kankerverwekkende Stoffen
T

De Vakcentrale Voor Professionals (VCP) waar de ODB onderdeel van is steunt de oproep van het Europees Vakverbond European Utilities Telecom Council (ETUC) om werkgerelateerde kanker tegen te gaan.

Meer dan de helft van de werkgerelateerde doden wordt veroorzaakt door blootstelling aan carcinogenen (kankerverwekkende stoffen) in de werkomgeving. Iedere werknemer heeft recht op een gezonde werkomgeving, we moeten hier niet met mensenlevens spelen aldus voorzitter Nic van Holstein.

De Europese Commissie (EC) is voornemens slechts 30 bindende grenswaarden voor carcinogenen vast te stellen. Minister Asscher zelf pleitte eerder voor minimaal 50 grenswaarden. De VCP roept samen met de andere vakcentrales FNV en CNV in een brief de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op zich tijdens het Nederlands voorzitterschap alsnog hard te maken voor minstens 50 wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen. Een veilige werkomgeving moet voorop staan, een gelijk Europees speelveld moet hier aan bijdragen en moet worden voorkomen dat concurrentie kan plaatsvinden door te bezuinigen op de veiligheid van werknemers.

bron: VCP

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: