23 juli, 2024
Onze vakbondSymposium Meedoen met Medezeggenschap

Symposium Meedoen met Medezeggenschap
S

Programma

Aanmelden

Locatie

Symposium Meedoen met Medezeggenschap
donderdagmiddag 11 september 2014 ■ SER-gebouw
ontvangst 13.30, aanvang 14.00, napraten v.a. 17.15 uur

Doet u ook mee?

Medezeggenschap van werknemers is vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden. Deze wet biedt een hoogwaardig stelsel van medezeggenschap, maar in de praktijk blijkt dat de mogelijkheden van deze wet niet altijd even goed worden benut. Bovendien is voor goede medezeggenschap meer nodig dan het volgen van de letter van de wet. Dat meerdere zit vooral in uitwerking, houding en gedrag. Hoe worden de regels toegepast? Hoe wordt inhoud gegeven aan de achterliggende gedachte dat participatie door medewerkers goed is voor de onderneming als geheel, inclusief het bedrijfsresultaat?

Om antwoorden op deze vragen te vinden organiseert de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de SER dit interactieve symposium.
Onder leiding van dagvoorzitter Sandra Rottenberg gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over uitgangspunten voor goede medezeggenschap. Ook zullen OR-leden en bestuurders voorbeelden uit de praktijk presenteren. Doel is te komen tot tien uitgangspunten met mooie praktijkvoorbeelden en tips & trucs.

Het symposium is bedoeld voor het brede medezeggenschapsveld, dus: OR-leden, bestuurders van bedrijven, OR-trainers, beleidsmakers, wetenschappers en sociale partners. Aan het programma werken o.m. mee SER-kroonlid Aukje Nauta en Ambassadeur Medezeggenschap Gerdi Verbeet.

Ik nodig u graag uit gebruik te maken van deze gelegenheid om u te laten bijpraten en inspireren, maar vooral ook om uw bijdrage te leveren en ervaringen uit te wisselen – ook tijdens de netwerkborrel na afloop.

We krijgen graag praktijkvoorbeelden van goede medezeggenschap ter inspiratie, voor op onze symposiumpagina. Hebt u een interessant voorbeeld uit uw eigen bedrijf of organisatie? Mail een beschrijving in max. 150 woorden naar communicatie@ser.nl met in de onderwerpregel ‘Praktijkvoorbeeld goede medezeggenschap’.

Graag tot ziens bij de SER op 11 september!

Ferdinand Grapperhaus
Voorzitter CBM


Uw registratie is geslaagd als u een email ontvangt met bevestiging van uw aanmelding.

Bezuidenhoutseweg 60  |  Postbus 90405  |  2509 LK Den Haag  |  T 070 – 3499 525  |  communicatie@ser.nl  |  www.ser.nl

Arag Banner
Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: