2 maart, 2024
Onze vakbondSuccesvolle 1e Open-Dag ODB

Succesvolle 1e Open-Dag ODB
S

Op zaterdag 20 april jl. werd voor de eerste keer een open dag georganiseerd door de ODB, Univé Regio + , en DefensieGezinsupport.nl. Doel van deze dag was naast kennismaking van partners van de ODB met elkaar, ook leden en andere belangstellenden de gelegenheid te geven een kijkje achter de schermen te nemen bij de aanwezige ondernemers en hulpverleners. Met elkaar zijn zij tenslotte verantwoordelijk voor een enorm aanbod aan dienstverlening voor de leden van de ODB.

De opening werd verricht door Erik Jurriëns namens de ODB en Eise Akker namens DefensieGezinsupport.nl. Zij verwelkomden de aanwezigen op deze zonnige dag in Heerhugowaard. Mirelle Koning trad op als gastvrouw namens Univé Regio +.
Univé Regio+ had, voor deze bijzondere gelegenheid, hun locatie belangeloos voor de ODB beschikbaar gesteld.

Er werden op deze dag goede zaken gedaan. Specialisten uit verschillende disciplines en uit verschillende delen van het land konden door de unieke samenwerking tussen DefensieGezinsupport en ODB met elkaar bespreken en of er nog meer mogelijk kon zijn. Aanwezig waren o.a. Copernicus (MC en OR cursussen) die in druk gesprek was met Hans Ringelberg namens Artian Productions. Laatstgenoemde ontwerpt websites zoals die van de ODB.

Dhr. Joop den Haan, secretaris VOPET (Vereniging Oud Pontonniers en Torpedisten) was op zijn beurt in druk gesprek met architect Adriaan Jurriëns en Peter Kortekaas, therapeutisch geestelijk begeleider namens DefensieGezinsupport.nl. Kortom, deze open dag is een geslaagde netwerkdag geworden.

De catering werd deze dag verzorgd door Univé Regio +. Echter, ook aan deze bijzondere dag kwam uiteindelijk een einde. Eise Akker en Erik Jurriëns bedankten alle aanwezigen voor hun inbreng, en Mirelle Koning voor de goede zorgen.

Door de grote belangstelling was het niet mogelijk om alle zaken in zo’n beperkte tijd af te handelen. Daarom is besloten om later dit jaar wederom een open-dag te organiseren op een andere locatie.
Wij zullen u hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Select 2024Select 2024

Gerelateerd aan dit bericht: